نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان زودرس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
زمينه و هدف: زايمان زودرس به زايمان قبل از 37 هفته كامل حاملگي اطلاق مي شود. در مطالعات موجود ارتباط BMI  قبل از بارداري و افزايش وزن دوران بارداري با زايمان زودرس به طور متناقض گزارش شده است. مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط دو عامل فوق با زايمان زودرس صورت گرفت. مواد و روش کار: پژوهش حاضر بر روي 502 زن باردار 35-18 ساله با سن حاملگي 18-14 هفته صورت گرفت. سن حاملگي توسط LMP و سونوگرافي اوايل بارداري و BMI بر اساس وزن قبل از بارداري محاسبه گرديد. سپس پرسشنامه سابقه پزشكي-مامايي تكميل و از نظر وزن گيري دوران بارداري و وقوع زايمان زودرس مورد بررسي قرار گرفتند. درنهايت بر اساس BMI قبل از بارداري و هم چنين افزايش وزن دوران بارداري به سه گروه بيشتر از نرمال، نرمال و كمتر از نرمال تقسيم شدند، سپس هر گروه BMI بر اساس افزايش وزن دوران بارداري خود به سه دسته ديگر تقسيم شد.يافته ها: در اين پژوهش ميزان وقوع زايمان زودرس در زنان با BMI بيشتر از نرمال و كمتر از نرمال در مقايسه با زنان داراي BMI نرمال، بالاتر بود (p=0.002) بين افزايش وزن دوران بارداري و ميزان بروز زايمان زودرس اختلاف آماري معني دار مشاهده نگرديد (p=0.082) در بررسي تاثير توام افزايش وزن و BMI بر روي زايمان زودرس اختلاف آماري معني داري به دست آمد (p=0.04) كه در واقع ناشي از تاثير BMI بود.نتيجه گيري: در اين مطالعه بين BMI خارج از محدوده نرمال و زايمان زودرس ارتباط معني داري مشاهده گرديد. لذا ارایه برنامه هاي آموزشي، انجام مشاوره تغذيه و ... به زنان واقع در سنين باروري توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نعمت اله زاده، م.، و ضیایی، س.، و کاظم نژاد، ا. (1389). ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و افزایش وزن دوران بارداری مادر با زایمان زودرس. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 12(5), 89-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113563Vancouver : کپی

نعمت اله زاده مریم، ضیایی سعیده، کاظم نژاد انوشیروان. ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و افزایش وزن دوران بارداری مادر با زایمان زودرس. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1389 [cited 2022May17];12(5):89-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113563IEEE : کپی

نعمت اله زاده، م.، ضیایی، س.، کاظم نژاد، ا.، 1389. ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و افزایش وزن دوران بارداری مادر با زایمان زودرس. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 12(5), pp.89-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113563. 

 
بازدید یکساله 655 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی