برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  12 , شماره  3 (47) ; از صفحه 405 تا صفحه 410 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تک دوز ديازينون و هينوزان بر ساختار بافت بيضه و هورمونهاي جنسي در موشهاي آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، گروه زیست شناسی، آمل، ایران
 
چکیده: 

هدف: بررسي تاثير ديازينون و هينوزان بر روي ساختار بافت بيضه و هورمون هاي جنسي در موش.
مواد و روشها: اين مطالعه بر روي 60 سر موش از نژاد
Balb/c در چهار گروه مساوي شامل ديازينون، هينوزان، کنترل و شم، انجام پذيرفت. موشها در گروه آزمايشي ديازينون و هينوزان، به ترتيب 30 ميليگرم بر كيلوگرم و 20 ميليگرم بر كيلوگرم از اين سموم را به صورت داخل صفاقي براي يکبار دريافت نمودند. گروه شم تنها روغن زيتون دريافت کرده و گروه کنترل تزريقي نداشته است. با تهيه برشهاي بافتي از بيضه، ردههاي مختلف سلولهاي اسپرماتوژنيک، سلولهاي لايديگ وعروق خوني در واحد سطح با استفاده از Eye Piece شمارش شدند. قطر بيضه توسط ميكرومتر و قطر لوله هاي اسپرم ساز از طريقEye Piece  مدرج اندازه گيري گرديد. هورمونهاي تستوسترون، (LH) و  Luteinzing Hormoneو  (FSH)و Follicle stimulating hormone از روش Radioimmunoassay اندازه گيري شدند. سپس داده ها با تستهاي One way-ANOVA Tukey’s HSD تجزیه و تحليل گرديدند.
يافته ها: در اين مطالعه قطر بيضه، قطر مجاري اسپرم ساز و تعداد عروق خوني کاهش يافت ولي از لحاظ آماري معني دار نبوده است. همچنين با شمارش سلولهاي اسپرماتوژنيک توسط
 Eye Piece(صفحه چشم شطرنجي) مشخص گرديد که تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيتها، اسپرماتيدها و سلولهاي لايديگ در گروه آزمايشي نسبت به گروه کنترل كاهش معني داري پيدا کرده است. پارامترها در گروه شم نسبت گروه تجربي كاهش معني دار نشان نداده است (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان ميدهد كه سموم ديازينون و هينوزان ميتوانند تعداد اسپرم را در موشهاي آزمايشگاهي كاهش دهند. بنابراين اين مطالعه توجه بيشتري بر مديريت صحيح استفاده از اين گونه سموم را پيشنهاد مينمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتاحی، ا.، و جورسرایی، س.، و پریور، ک.، و مقدم نیا، ع. (1389). تاثیر تک دوز دیازینون و هینوزان بر ساختار بافت بیضه و هورمونهای جنسی در موشهای آزمایشگاهی. یاخته, 12(3 (47)), 405-410. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113298Vancouver : کپی

فتاحی اسماعیل، جورسرایی سیدغلامعلی، پریور کاظم، مقدم نیا علی اکبر. تاثیر تک دوز دیازینون و هینوزان بر ساختار بافت بیضه و هورمونهای جنسی در موشهای آزمایشگاهی. یاخته. 1389 [cited 2021August02];12(3 (47)):405-410. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113298IEEE : کپی

فتاحی، ا.، جورسرایی، س.، پریور، ک.، مقدم نیا، ع.، 1389. تاثیر تک دوز دیازینون و هینوزان بر ساختار بافت بیضه و هورمونهای جنسی در موشهای آزمایشگاهی. یاخته, [online] 12(3 (47)), pp.405-410. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113298. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی