برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برنامه خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سيروز كبدي كه به مركز هپاتيت تهران در سال 1381 مراجعه كرده بودند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا… (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 
سيروز كبدي به علت شيوع بالا و ايجاد عوارض ناتوان كننده و گاهي مرگبار، از مشكلات اساسي سيستم بهداشتي درماني كشور ما محسوب مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهند كه بيماري مزمن كبدي صرف نظر از نوع بيماري (سيروز، هپاتيت B، هپاتيت C و …)، به طور كلي كيفيت زندگي را كاهش مي‌دهد و اين اثر در بين انواع بيماري تفاوت بارزي ندارد. در اين رابطه اگر بتوان با اجراي برنامه خود مراقبتي كه براساس نيازهاي آموزشي بيماران در محدوده‌هاي مختلف كيفيت زندگي طراحي شده باشد استقلال بيمار را حفظ كرد، احساس خوب بودن(رفاه) بيمار افزايش يافته و كيفيت زندگي فرد بهبود مي‌يابد. اين مطالعه جهت بررسي تأثير برنامه خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران سيروتيك صورت گرفته است. در اين پژوهش تعداد 44 نفر از بيماران سيروتيك (21 نفر گروه آزمون، 23 نفر گروه شاهد) به روش نمونه‌گيري در دست‌رس (غيراحتمالي) و با توجه به مشخصات نمونه (سن 65-20 و…) مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده‌ها شامل پرسش‌نامه حاوي اطلاعات دموگرافيك بيمار و همراهان، پرسش‌نامه كيفيت زندگي ويژه بيماران كبدي(CLDQ=Chronic liver disease questionaire)، چك ليست بررسي نيازهاي آموزشي بيماران و چك ليست‌هاي خود گزارش‌دهي بوده است. براي گروه آزمون و همراهان، برنامه خود مراقبتي به صورت 4 جلسه 45 دقيقه‌اي اجرا شد و بيماران به مدت 3 ماه هر 15 روز 1 بار از طريق مشاوره تلفني پژوهش‌گر با تك‌تك بيماران و در انتهاي هر ماه نيز با مراجعه بيماران به مركز و دريافت چك ليست‌هاي جديد و تحويل چك ليست‌هاي ماه قبل پي‌گيري شدند. كيفيت زندگي بيماران سيروتيك در 2 مرحله قبل و 3 ماه بعد از اجراي برنامه خود مراقبتي توسط پرسش‌نامه CLDQ سنجيده شد و در پايان ميزان كيفيت زندگي در 2 گروه مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. آزمون آماري كاي ـ دو و تي ـ تست با p<0.05 نشان داد كه هر دو گروه شاهد و آزمون از نظر عوامل موثر بر كيفيت زندگي مانند سن و جنس و … يكسان هستند. آزمون آماري ويلكاكسون نشان داد كه ميانگين امتياز كلي كيفيت زندگي در گروه آزمون قبل و بعد از اجراي برنامه مورد نظر اختلاف معني‌دراي دارد و نسبت به قبل بهبود يافته است(0.001=P). براساس همين آزمون ميانگين امتياز كلي كيفيت زندگي در گروه شاهد نيز قبل و بعد از مداخله، اختلاف معني داري داشت و نسبت به قبل كاهش يافته بود(0.001=P). امتياز كلي كيفيت زندگي قبل از اجراي برنامه خود مراقبتي و پس از آن در 2 گروه با استفاده از آزمون من ويتني سنجيده شد. قبل از مداخله امتياز كلي كيفيت زندگي در 2 گروه اختلاف معني‌داري نداشت(75/0=P) اما پس از اجراي برنامه خود مراقبتي بين 2 گروه اختلاف معني‌داري مشاهده گرديد(001/0=P). با توجه به نتايج به دست آمده، فرضيه پژوهش تحت عنوان"كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سيروزي كه برنامه خود مراقبتي را به كار مي‌برند نسبت به گروه شاهد بهبود مي‌يابد" تأييد گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زندی، م.، و علویان، س.، و معماریان، ر.، و کاظم نژاد، ا. (1383). بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدی که به مرکز هپاتیت تهران در سال 1381 مراجعه کرده بودند. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 11(41 (فوق العاده یک)), 411-423. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11326Vancouver : کپی

زندی میترا، علویان سیدموید، معماریان ربابه، کاظم نژاد انوشیروان. بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدی که به مرکز هپاتیت تهران در سال 1381 مراجعه کرده بودند. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1383 [cited 2021November30];11(41 (فوق العاده یک)):411-423. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11326IEEE : کپی

زندی، م.، علویان، س.، معماریان، ر.، کاظم نژاد، ا.، 1383. بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدی که به مرکز هپاتیت تهران در سال 1381 مراجعه کرده بودند. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 11(41 (فوق العاده یک)), pp.411-423. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11326. 

 
بازدید یکساله 219 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی