برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  19 , شماره  2 (پياپي 34) ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير گفتار نشانه اي فارسي بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، کدپستی 1985713834
 
چکیده: 

زمينه و هدف: گفتار نشانه اي نوعي روش ارتباطي براي افراد کم شنوا است که دسترسي به گفتار طبيعي را براي اين افراد با استفاده حداکثري از لب خواني امکان پذير مي کند. هدف پژوهش حاضر ارزيابي تاثير استفاده از گفتار نشانه اي فارسي بر امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا است.
روش بررسي: در اين بررسي شانزده کودک 9 تا 12 ساله مبتلا به کم شنوايي عميق در دو گروه 8 نفره مورد و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. گروه مورد در يک دوره 5 ماهه و هر روز به مدت 45-60 دقيقه تحت آموزش فشرده گفتار نشانه اي قرار گرفتند. آزمون امتياز تمايز گفتار در پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري براي گروه هاي شاهد و مورد استفاده شد. بين پس آزمون و پيگيري فاصله زماني 2 تا 3 هفته اي وجود داشت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از طرح اندازه گيري هاي مکرر استفاده شد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين پيش آزمون (بدون گفتار نشانه اي)، پس آزمون و پيگيري (با گفتار نشانه اي) گروه مورد مشاهده شد
(P=0.001). گروه مورد تقريبا امتياز کامل کسب کردند اما تفاوت معني داري بين امتيازهاي تمايز گفتار در گروه شاهد ديده نشد (P<0.05).
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان مي دهد گفتار نشانه اي فارسي ابزاري اثربخش در بهبود امتياز تمايز گفتار در ميان کودکان کم شنوا است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

موللی، گ.، و افروز، غ.، و حسن زاده، س.، و ملکوتی، ب. (1389). تاثیر گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتیاز تمایز گفتار کودکان کم شنوا. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 19(2 (پیاپی 34)), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113158Vancouver : کپی

موللی گیتا، افروز غلامعلی، حسن زاده سعید، ملکوتی بهرام. تاثیر گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتیاز تمایز گفتار کودکان کم شنوا. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1389 [cited 2021April20];19(2 (پیاپی 34)):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113158IEEE : کپی

موللی، گ.، افروز، غ.، حسن زاده، س.، ملکوتی، ب.، 1389. تاثیر گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتیاز تمایز گفتار کودکان کم شنوا. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 19(2 (پیاپی 34)), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113158. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی