نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش محافظتي روي در برابر تروماي بلانت يك طرفه بيضه بر تعداد و حركت اسپرم هاي بيضه طرف مقابل موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه جندی شاپور
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در مورد اثر يا اثرات تروماي بلانت بر قدرت باروري، تاكنون نظريه قاطع و محكمي وجود نداشته و گزارشات ضد و نقيضي منتشر شده است. اين مطالعه، با هدف بررسي اثر تروماي بلانت وارد شده به بيضه يك سمت، بر تعداد و حركت اسپرم هاي توليد شده در بيضه طرف مقابل موش صحرايي، همچنين ارزيابي اثر حمايتي عنصر روي بر حركت و تعداد اسپرم هاي توليد شده در بيضه تروما نخورده انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه كه از نوع تجربي و در آزمايشگاه كشت سلولي گروه علوم تشريحي دانشگاه جندي شاپور اهواز در سال 1385 انجام شد، از 30 سر موش صحرايي نر نابالغ نژاد ويستار استفاده گرديد. گروه اول، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به بيضه سمت چپ گروه دوم، تروماي بلانت وارد گرديد. در گروه سوم، مشابه گروه قبل عمل شد اما بلافاصله پس از ضربه، سولفات روي به مقدار 30 ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي و به مدت 40 روز، به مقدار روزانه 500 pm به صورت خوراكي تجويز شد. سپس موش ها كشته شده و اسپرم هاي اپي ديديم سمت راست خارج گرديد. اسپرم هاي حاصله پس از انكوبه نمودن، با استفاده از حفره شمارش اسپرم و ميكروسكوپ معكوس از نظر تعداد و حركت ارزيابي شدند.يافته ها: تعداد اسپرم ها در گروه دوم به طور معني داري از دو گروه ديگر كمتر بود (p<0.05). درصد اسپرم هاي با تحرك رو به جلو در گروه هاي دوم و سوم از گروه اول به طور معني داري كمتر نشان داد (p<0.05). اختلاف بين گروه دوم و سوم معني دار نبود.نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ضربه بلانت وارد شده به بيضه يك سمت باعث كاهش تعداد و حركت اسپرم هاي توليد شده در بيضه طرف مقابل مي گردد. همچنين عنصر روي تجويز شده، اثر محافظتي بر تعداد اسپرم ها داشته اما در زمينه حركت اسپرم ها نمي تواند نقش محافظتي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساکی، ق.، و رادان، ک.، و مصطفی رادمرد، ش.، و رشیدی، ا. (1389). بررسی نقش محافظتی روی در برابر ترومای بلانت یک طرفه بیضه بر تعداد و حرکت اسپرم های بیضه طرف مقابل موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 9(3(پی در پی 36)), 153-161. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113138Vancouver : کپی

ساکی قاسم، رادان کاظم، مصطفی رادمرد شاهرخ، رشیدی ایران. بررسی نقش محافظتی روی در برابر ترومای بلانت یک طرفه بیضه بر تعداد و حرکت اسپرم های بیضه طرف مقابل موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1389 [cited 2022May23];9(3(پی در پی 36)):153-161. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113138IEEE : کپی

ساکی، ق.، رادان، ک.، مصطفی رادمرد، ش.، رشیدی، ا.، 1389. بررسی نقش محافظتی روی در برابر ترومای بلانت یک طرفه بیضه بر تعداد و حرکت اسپرم های بیضه طرف مقابل موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 9(3(پی در پی 36)), pp.153-161. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113138. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی