برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط بر ميزان بهره وري معلمان شهرستان بوكان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با تحقيق بر روي عوامل مرتبط بر ميزان بهره وري معلمان شهرستان بوکان مي باشد، نوع تحقيق در اين مطالعه توصيفي است. لذا روش تحقيق حاضر از بين روش هاي توصيفي روش همبستگي است. جامعه آماري شامل 2111 نفر از معلمان شهرستان بوکان در سال تحصيلي 88-87 تشکيل مي دهند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 325 نفر به دست آمده است و با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که در اين بررسي از تحليل عاملي جهت تعيين اعتبار پرسشنامه و ضريب آلفاي كرون باخ براي تعيين پايايي سوالات استفاده شد. عمده ترين نتايج به دست آمده به شرح زير مي باشد: ميزان بهره  وري معلمان به ميزان رضايت از شغل و همچنين ميزان امنيت شغلي آنها بستگي دارد. همچنين ميزان بهره وري معلمان بر اساس جنسيت آنها نيز متفاوت است، به طوري كه بهره وري زنان بالاتر از مردان است و از همبستگي استفاده شده در آزمون روابط متغيرها از تحليل آماري رگرسيون چندگانه استفاده شد كه به ترتيب رضايت شغلي و امنيت شغلي در ميزان بهره وري معلمان موثر بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی