برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 1 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

پهنه بندي حرکات توده اي با استفاده از مدل LNRF (مطالعه موردي حوضه سد كلان ملاير)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

حركات توده اي يكي از مخاطرات طبيعي است كه از نظر فراواني و شدت وقوع، خسارت هاي مستقيم (مسدود كردن راهها و مسير آبراهه ها، مدفون كردن مناطق مسكوني و تاسيسات خدماتي) و خسارت هاي غيرمستقيم (اثرات ناگوار زيست محيطي، هدر رفتن خاك، افزايش رسوبات و كاهش ظرفيت مخازن سدها) را به دنبال دارد.
تحقيق حاضر در حوضه سد كلان ملاير با هدف مشخص كردن عوامل موثر در حركات توده اي و شناسايي نواحي مستعد حركات توده اي و تعيين وزن كه بيانگر ميزان نقش اين عوامل در وقوع حركات توده است، صورت گرفته است. از بين عوامل موثر در وقوع حركات توده اي عوامل ليتولوژي، فاصله از گسل، شيب، سطوح ارتفاعي و ميزان بارش در اين تحقيق انتخاب گرديد. با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي، توپوگرافي و عكس هاي هوايي در قالب سستم اطلاعات جغرافيايي
(GIS) و نرم افزار AreGIS نقشه هاي تحقيق بصورت رقومي و لايه بندي و براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از طريق بررسي متغيرهاي موثر از مدلLNRF بعنوان ابزار مفهومي تحقيق استفاده گرديد. در خاتمه با وزن دادن به عوامل موثر و جمع جبري آنها نقشه پهنه بندي خطر حركات توده اي با همپوشاني نمودن لايه هاي مختلف تهيه گرديد و نتايج نشان مي دهد كه مدل LNRF كارايي خوبي براي بررسي داده ها و پهنه بندي حركات توده اي در حوضه سد كلان را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی