برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه مهارتهاي ارتباطي با عملکرد آموزشي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* جهرم، خیابان استاد مطهری، پردیس دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: توانايي برقراري ارتباط موثر يکي از شاخصهاي مهم در تدريس اثر بخش اساتيد مي باشد. با توجه به اهميت مهارتهاي ارتباطي اساتيد و نقش آن در عملکرد آموزشي آنان، اين تحقيق به منظور بررسي ارتباط بين مهارتهاي ارتباطي و سطح عملکرد آموزشي اساتيد در دانشگاه علوم پزشکي جهرم از ديدگاه دانشجويان انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي 181 نفر از دانشجويان پزشکي و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي جهرم انجام شد و نظرات آنها در مورد 30 نفر از اساتيد با استفاده از دو پرسشنامه جهت سنجش توانايي هاي علمي- آموزشي و مهارتهاي ارتباطي اساتيد علوم پايه و پرستاري مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات در دو مقطع زماني مختلف با استفاده از اين پرسشنامه ها جمع آوري گرديد. روايي پرسشنامه ها با استفاده از نظر صاحبنظران و پايايي آنها با روش دو نيم کردن مورد تاييد قرار گرفت. پس از دسته بندي اطلاعات نمرات حاصل از فرمهاي ارزشيابي اساتيد با نمرات فرم مهارتهاي ارتباطي مورد مقايسه قرار گرفت هر استادي که بيش از دو سوم نمره را در هريک از پرسشنامه ها کسب کرده بود از نظر عملکرد آموزش و مهارت ارتباطي مطلوب در نظر گرفته شد.
يافته ها: از دانشجويان 151 نفر (5/83%) دختر و 30 نفر (5/16%) پسر بودند. بر اساس نظر دانشجويان 78 در صد از اساتيد داراي مهارتهاي ارتباطي مطلوب و 22 درصد از اساتيد داراي مهارتهاي ارتباطي نامطلوب مي باشند. از نظر دانشجويان عملکرد آموزشي 3/83 درصد از اساتيد مطلوب و 7/16 درصد نامطلوب بود. ضريب همبستگي بين مهارتهاي ارتباطي اساتيد با نمره ارزشيابي آنان 84% بود .(p<0/001)
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه که مهارتهاي ارتباطي و عملکرد آموزشي يک استاد بطور مستقيم با هم ارتباط دارند، به منظور آشنايي هرچه بيشتر با مهارتهاي ارتباطي جهت اساتيد، برگزاري کارگاههاي آشنايي با اين مهارتها توصيه مي شود. 
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی