برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 43 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين سطح سرمي روي، مس، منيزيم، آهن و کلسيم مادر و بند ناف با کم وزني هنگام تولد نوزاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه مامایی، کدپستی: 1411713
 
چکیده: 

هدف: با توجه به شواهد مبني بر تاثير عناصر کمياب بر پيامد بارداري لازم دانستيم تا ارتباط اين عناصر را در خون مادر و نيز بندناف با وزن کم هنگام تولد نوزاد بسنجيم.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي - تحليلي روي 344 مادر باردار که در بخش زايمان بيمارستان مريم و ولي عصر (عج) و اکبرآبادي زايمان نمودند و نوزادان آن ها انجام شد و غلظت سرمي آهن، روي، مس، منيزيم و کلسيم خون مادر و بند ناف اندازه گيري شد. اطلاعات جمع آوري شده با کمک نرم افزار آماري
SPSS نسخه 13 و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي (آزمون مربع کاي و رگرسيون لجستيک) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين سن مادران باردار 27.02±5.3 سال، مدت بارداري 38.9±1.3 هفته و تعداد وزن کم هنگام تولد 13 نوزاد (3.5 درصد) بود. ميزان کمبود عناصر در مادران: روي 26.7 درصد، مس 53.5 درصد، منيزيم 72.4 درصد، آهن 0.6 درصد و کلسيم 49.4 درصد و در نوزادان: روي 3.5 درصد، مس 41.6 درصد، منيزيم 67.4 درصد، آهن 3.2 درصد و کلسيم 2.3 درصد بود.
در آزمون مربع کاي بين کمبود کلسيم مادر در دو گروه با وزن کم هنگام تولد نوزاد ارتباط معني دار (P=0.011) و در رگرسيون لجستيک يک ارتباط معکوس معني دار بين سطح سرمي کلسيم مادر با وزن کم هنگام تولد (نسبت شانس: 0.27، 95 درصد محدوده اطمينان: 0.77-0.09) يافت شد.
نتيجه گيري: وزن کم هنگام تولد نوزاد در مادران با کمبود کلسيم بيشتر ديده مي شود و بقيه عناصر ارتباطي با وزن کم هنگام تولد نوزاد نشان نداد. توصيه مي شود مطالعات دقيق تر و وسيع تري در مورد آثار اين عناصر بر يکديگر در مادر و جنين و نيز اثر آن ها بر پيامد دوران بارداري و نوزادي انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی