برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 67 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات فاصله بين رديف و ميزان بذر مصرفي بر اجزاي عملکرد و عملکرد بذر يونجه (رقم مساسرسا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير فاصله بين رديف و ميزان مصرف بذر يونجه (رقم مساسرسا) بر اجزاي عملکرد و ميزان عملکرد بذر، آزمايشي از سال زراعي 1379 به مدت 4 سال زراعي (سال اول سال استقرار) در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان اجرا گرديد. آزمايش به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار انجام شد. تيمار اصلي شامل 3 سطح فاصله بين رديف (50، 60 و 70 سانتي متر) و تيمار فرعي شامل 5 سطح ميزان مصرف بذر (5، 10، 15، 20 و 25 کيلوگرم بذر در هکتار) بود. نتايج تجزيه مرکب نشان داد که اثر سال بر کليه صفات تاثير بسيار معني داري در سطح احتمال يک درصد داشت. همچنين فاصله بين رديف بر کليه صفات به غير از تعداد غلاف در خوشه تاثير بسيار معني داري داشت (01/P<0)، ولي تاثير تيمار مصرف بذر فقط بر صفات تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر در سطح احتمال يک درصد معني دار گرديد. اثر متقابل تيمارهاي آزمايش بر هيچ يک از صفات معني دار نگرديد. ساير نتايج نشان داد که عملکرد بذر در سال دوم بيشتر از سال هاي ديگر بود. همچنين با افزايش فاصله بين رديف تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر کاهش يافت. نتايج همبستگي ساده بين عملکرد و اجزاي عملکرد بذر نشان داد که عملکرد بذر با صفات تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزاردانه همبستگي مثبت و بسيار معني داري داشت. به نظر مي رسد مصرف بذر تا 15 کيلوگرم در هکتار از طريق افزايش تعداد خوشه و وزن دانه زمينه دست يابي به توليد بذر در يونجه رقم مساسرسا را فراهم مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی