برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 263 تا صفحه 272 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه منحني انعکاس طيفي سطح زير و روي برگ گونه هاي راش و ممرز با استفاده از طيف سنجي زميني و شاخص هاي طيفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 

آگاهي دقيق از چگونگي انعکاس طيفي پديده ها از اهميت بسيار زيادي در سنجش از دور برخوردار است. بازتاب ثبت ­شده از تاج­ پوشش درخت مي تواند به علت تفاوت زاويه برگ ها، شاخه ها و همچنين فضاي دروني تاج پوشش، با بازتاب نمونه برگ همان درخت متفاوت باشد. از اين رو ضروري است که علاوه بر بازتاب طيفي سطح رويي برگ، سطح زيرين برگ نيز مورد بررسي قرار گيرد. اينچنين اطلاعات، لازمه مدلسازي بازتاب تاج درختان و توده هاي جنگلي است. هدف از اين تحقيق تهيه و بررسي بازتاب طيفي دو سطح زير و روي برگ دو گونه راش و ممرز در شرايط طبيعي و بررسي تفاوت طيفي آنها با استفاده از شاخص هاي حساس به کلروفيل و کارتنوئيد است. در اين تحقيق اندازه گيري­ هاي طيفي با استفاده از يک دستگاه طيف سنج زميني به نام ASD Field Spec با دامنه طول موج طيفي کامل 2500-350 نانومتر بر روي نمونه هاي بر گ 52 درخت در شرايط طبيعي در جنگل خيرود نوشهر انجام و در مجموع 312 منحني طيفي ثبت شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تهيه منحني هاي بازتاب طيفي گونه ها نشان مي دهد که در گونه ممرز، مقدار انعکاس طيفي سطح زير برگ در تمامي طول منحني بيشتر از سطح روي برگ است. در حاليکه در گونه راش، بازتاب، تنها در محدوده مرئي و مادون قرمز دور در سطح زيرين بيشتر و در مادون قرمز نزديک کمتر است. به منظور بررسي دقيق تر تفاوت هاي بازتاب طيفي گونه ها در دو سطح برگ، شاخص هاي طيفي حساس به غلظت کلروفيل و کارتنوئيد و رنگدانه هاي فتوسنتزي محاسبه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. ارزش شاخص NDI در سطح روي برگ نسبت به سطح زيرين بيشتر است. در مقابل بر اساس شاخص هاي SIPI و PRI ارزش ها در سطح روي برگ نسبت به سطح زيرين کمتر است. در هر سه مورد تفاوت معني داري (a=0.01 ،p<0.0001 ) بين دو سطح برگ در گونه هاي ممرز و راش ديده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 325
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی