نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تنش خشکي با سطوح نيتروژن و تراکم بر عملکرد، اجزاي عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ايروفلور آفتابگردان در اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، واحد تازه شهر
 
چکیده: 
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات تنش کمبود آب، مقادير متفاوت نيتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد در رقم ايروفلور در آفتابگردان روغني سال 1386 در مزرعه تحقيقاتي ساعتلوي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي واقع در 25 کيلومتري اروميه اجرا گرديد. اين تحقيق به صورت کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بود. فاکتور اصلي شامل تيمار آبياري داراي سه سطح آبياري مطلوب(I1) ، تنش ملايم (I2) و تنش شديد خشکي (I3) به ترتيب آبياري پس از تخليه 50، 70 و 90 درصد ظرفيت زراعي) بود. تا مرحله 7 تا 8 برگي، آبياري ها پس از تخليه 50 درصد ظرفيت زراعي در همه تيمارها انجام و از اين مرحله به بعد تا 10 روز پيش از رسيدگي فيزيولوژيک گياه تيمارهاي آبياري دقيقا اعمال گرديد. فاکتور فرعي شامل سه سطح نيتروژن N1،  N2و  N3به ترتيب کاربرد معادل 100، 160 و 220 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) و تراکم بوته به عنوان تيمار فرعي فرعي داراي سه سطح تراکم 55/5، 66/6 و 33/8 بوته در مترمربع بودند که به طور تصادفي در کرت هاي اصلي و فرعي و فرعي فرعي قرار داده شدند. نتايج نشان داد که تاثير تنش خشکي، نيتروژن و تراکم بوته بر شاخص سطح برگ، محتواي نسبي آب برگ، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي، تعداد دانه در هر طبق، قطر طبق، درصد مغز به کل دانه، وزن هزاردانه، عملکرد دانه تک گياه و شاخص برداشت معني دار بود. تنش خشکي شديد در مقايسه با تيمار آبياري مطلوب باعث کاهش عملکرد دانه به ميزان تقريبي 44 درصد گرديد. افزايش کاربرد نيتروژن موجب افزايش عملکرد دانه شد. عکس العمل عملکرد دانه نسبت به افزايش تراکم بوته مثبت بود. کليه اجزاي عملکرد نسبت به تغيير تراکم حساسيت نشان دادند. شاخص برداشت با افزايش شدت تنش خشکي و تراکم کاهش يافت. بر اساس نتايج حاصله از اين پژوهش در شرايط مطلوب و تنش خشکي ملايم کاربرد 220 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار و افزايش تراکم بوته جهت توليد عملکرد مناسب مي باشد، در حالي که در شرايط تنش خشکي شديد افزايش مصرف نيتروژن و تراکم بوته تاثير بسيار ناچيزي بر افزايش عملکرد دانه خواهد داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی نژاد، ا.، و آیینه بند، ا.، و حسن زاده قورت تپه، ع.، و برنوسی، ا.، و رضایی، ح. (1388). بررسی تاثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد, اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 16(3), 1-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111989Vancouver : کپی

قلی نژاد اسماعیل، آیینه بند امیر، حسن زاده قورت تپه عبداله، برنوسی ایرج، رضایی حسین. بررسی تاثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد, اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1388 [cited 2022May17];16(3):1-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111989IEEE : کپی

قلی نژاد، ا.، آیینه بند، ا.، حسن زاده قورت تپه، ع.، برنوسی، ا.، رضایی، ح.، 1388. بررسی تاثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد, اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 16(3), pp.1-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111989. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی