برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  9 , شماره  31 ; از صفحه 101 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي کارکنان منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي کارکنان منطقه 6 (واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان خوزستان) دانشگاه آزاد اسلامي بود. بدين منظور از بين کليه کارکنان غير عضو هيات علمي شاغل در واحدهاي دانشگاهي منطقه به شيوه تصادفي طبقه اي 211 نفر (126 مرد و 85 زن) از تمامي قسمتها انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري عبارت اند از: آزمون سرسختي روانشناختي اهواز (A-H-Q)، پرسشنامه توصيف خودگيزلي، مقياس فرسودگي شغلي مزلچ.
اعتبار و پايايي آزمونها محاسبه گرديد که در سطوح معنادار بودند. داده ها با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي در سطح (
0.05>P)، رابطه منفي وجود دارد. در اين ميان تفاوت معناداري بين آزمودنيها از نظر جنسيت، سن، تاهل، سابقه خدمت، رسته خدمتي و واحد دانشگاهي مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی