برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  23 , شماره  23 ; از صفحه 1 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

صلاحيت هاي حرفه اي معلمان آموزش عمومي و ارايه چارچوب ادراكي مناسب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان دوره آموزش عمومي به منظور ارايه چارچوب مناسب بوده و با روش توصيفي پيمايشي انجام شده است. از مرور متون و پيشينه پژوهش 8 مولفه اصلي و 99 زيرمولفه استخراج شد و بر اساس آن پرسشنامه اول تدوين گرديد. روايي محتوايي پرسشنامه را صاحبنظران تاييد کردند و پايايي آن پس از اجراي مقدماتي از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرانباخ 96/0 محاسبه گرديد. جامعه آماري اين پژوهش معلمان مقاطع ابتدايي و راهنمايي (آموزش عمومي) شهر اصفهان به تعداد 6880 نفر بودند كه 400 نفر از آنها بر اساس جدول کرجسي و مورگان به صورت نمونه گيري تصادفي نسبي انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي، t وابسته،  tمستقل و t تک متغيره) صورت گرفت. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه بين وضعيت موجود و مطلوب صلاحيت هاي معلمان تفاوت وجود دارد و در كليه مولفه هاي اصلي تفاوت معنادار است (001/P£0) وضع موجود صلاحيت هاي معلمان آموزش عمومي نشان  مي دهد كه در بعد شخصيتي و اخلاقي در وضعيت بالاتر از متوسط قرار دارند، ولي در بعد آموزشي، رفتاري شناختي و مديريتي در سطح متوسط و در مولفه هاي فناوري، توسعه حرفه اي، فكري و تدريس از وضعيت ضعيفي برخوردارند. پس از انجام تحليل عامل، 9 مولفه اصلي و 90 گويه شناسايي و دوباره نامگذاري شد. بر اساس نتايج تحليل عاملي، چارچوب ادراكي صلاحيت هاي معلمان طراحي گرديد. متخصصان و صاحبنظران آموزشي درجه تناسب اجزاي چارچوب را با ميانگين 63/4 از 5 تاييد کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکنامی، م.، و کریمی، ف. (1388). صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارایه چارچوب ادراکی مناسب. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 23(23), 1-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111600Vancouver : کپی

نیکنامی مصطفی، کریمی فریبا. صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارایه چارچوب ادراکی مناسب. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1388 [cited 2021September29];23(23):1-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111600IEEE : کپی

نیکنامی، م.، کریمی، ف.، 1388. صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارایه چارچوب ادراکی مناسب. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 23(23), pp.1-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111600. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 4331 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی