نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  10 , شماره  38 ; از صفحه 41 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر افزايش آگاهي از آسيب هاي حاصل از روابط آسيب زاي دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش مبتني بر افزايش آگاهي از آسيبهاي ناشي از روابط آسيب زاي دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شاهين شهر بود. پژوهش در قالب طرح پژوهشي نيمه آزمايشي از نوع دو گروهي همراه با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري يکماهه انجام گرفت. جامعه آماري کليه دانش آموزان دختر پايه اول و دوم متوسطه شاخه نظري بودند و نمونه گيري به شيوه تصادفي خوشه اي بر مبناي کلاس انجام گرفت. آزمودني ها به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه آزمايش طي يک دوره شش جلسه اي 90 دقيقه اي مداخلات آموزشي را دريافت کردند و گروه گواه هيچ مداخله اي دريافت نکرد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته «نگرش نسبت به روابط دختر و پسر» با پنج خرده مقياس و 41 گويه بود که به بررسي نگرش دانش آموزان دختر نسبت به روابط دختر و پسر مي پرداخت. نتايج حاصل از تحليل کوواريانس چند متغيره با کنترل نمرات پيش آزمون نشان داد در مجموع آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا باعث ايجاد تغيير نگرش در دانش آموزان در مرحله پس آزمون و پيگيري شده است. همچنين نتايج نشان داد اين آموزش ها در دانش آموزان دختر باعث بهبود نگرش آنها در حيطه هاي «آسيب به زندگي مشترك آينده» و «آسيب به روابط خانوادگي» شده است (P<0.05). اين تغيير در حيطه «آسيبهاي اجتماعي» فقط در مرحله پس آزمون ايجاد شد. همچنين اين مداخله بر نگرش آنان در حيطه هاي «آسيبهاي عاطفي، رواني» و «مشكلات تحصيلي» تاثير معناداري نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیخ دارانی، ه.، و مهرابی، ح.، و کجباف، م.، و عابدی، م. (1387). تاثیر آموزش مبتنی بر افزایش آگاهی از آسیب های حاصل از روابط آسیب زای دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 10(38), 41-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111571Vancouver : کپی

شیخ دارانی هما، مهرابی حسینعلی، کجباف محمدباقر، عابدی محمدرضا. تاثیر آموزش مبتنی بر افزایش آگاهی از آسیب های حاصل از روابط آسیب زای دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1387 [cited 2022August19];10(38):41-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111571IEEE : کپی

شیخ دارانی، ه.، مهرابی، ح.، کجباف، م.، عابدی، م.، 1387. تاثیر آموزش مبتنی بر افزایش آگاهی از آسیب های حاصل از روابط آسیب زای دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 10(38), pp.41-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111571. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 300 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی