برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استخراج و شناسايي تركيب هاي شيميايي كرفس كوهي (.Kelussia odoratissima Mozaff)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 

به دليل اثرهاي جانبي داروهاي شيميايي امروزه توجه به گياهان دارويي رو به افزايش است. يکي از گياهان دارويي با ارزشي که به شدت در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد و به همين دليل در معرض خطر انقراض مي باشد، گياه كرفس كوهي با نام علمي Kelussia odoratissima Mozaff. است که بومي كوههاي زاگرس مركزي (به ويژه استان چهار محال و بختياري) بوده و تنها در ايران مشاهده شده است. به منظور بررسي ميزان مواد موثره اين گياه براي پي بردن به خصوصيات دارويي آن ابتدا از سه اکوتيپ مورد مطالعه شامل اكوتيپ كوهرنگ، بازفت و دوآب صمصامي، نمونه ها در طول يک ترانسکت 200 متري برداشت شد. از هر اكوتيپ در مرحله رويشي نمونه ها تهيه و اسانس گيري با روش تقطير با آب انجام شد. اسانس هاي هر يک از اکوتيپ هاي مورد بررسي مورد تجزيه قرار گرفت. براي شناسايي و تجزيه اسانس از دستگاه كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي استفاده شد. پس از بررسي طيف هاي بدست آمده و مراجعه به كتب مرجع، تركيب هاي عمده شيميايي اسانس سه اکوتيپ گياه کرفس کوهي شناسايي گرديد. به ترتيب تعداد 24، 21 و 24 ترکيب که نشان دهنده 90.4، 95.6 و 93.6 درصد کل تركيب هاي اسانس نمونه هاي كوهرنگ، بازفت و دوآب صمصامي بودند، شناسايي شد. مقايسه تركيب هاي اصلي اسانس در اکوتيپ هاي مطالعه شده نشان داد که عمده ترين تركيب هاي موجود در اسانس اين گياه شامل تركيب هاي سيس – ليگوستيليد (Z-ligustilide)، 3- ترانس - بوتيليدن فتاليد، ترانس – ليگوستيليد (E-ligustilide)، کسان، اسپاتولنول، 2–اکتن-1-ال استات، گلوبولول، بوتيل فتاليد، بتا - سلينن و پنتيل بنزن بوده که حدود 88.6 درصد از تركيب هاي اسانس اکوتيپ هاي مورد مطالعه را تشکيل مي دادند. دو ترکيب سيس - ليگوستيليد و بوتيليدن فتاليد به ترتيب به طور متوسط در سه اکوتيپ مورد بررسي با 39.5 و 19.1 درصد مجموعا 58.7 درصد از تركيب هاي اسانس گياه کرفس کوهي را تشکيل مي دهند. مشتقات فتاليدهاي موجود در گياه در مجموع 68.6 درصد از تركيب هاي گياه کرفس کوهي را تشکيل مي دهند. تغييرات اندک تركيب هاي شيميايي اين گياه در رويشگاههاي مختلف را مي توان تا حدودي ناشي از تاثير عوامل مختلف اكولوژيكي، جغرافيايي، اقليمي، خاكي و ارتفاعي بر روي تركيب اسانس اکوتيپ هاي مختلف اين گونه تلقي کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 382
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی