نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير كاربرد راهنماي يادگيري باليني (logbook) بر يادگيري دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، تبریز
 
چکیده: 
مقدمه: برنامه هاي آموزشي مطلوب بايد ماهيت پويا و ديناميك داشته و به دنبال بازخوردهاي محيطي، بطور مداوم بازنگري و اصلاح گردد. راهنماي يادگيري باليني در صورتي كه با  logbookهاي تعاملي ادغام شوند، با فراهم آوردن فرصت تعامل بيشتر بين دانشجو، محيط باليني و مربي ابزار مناسبي براي افزايش يادگيري باليني محسوب مي گردند، بنابراين، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير كاربرد راهنماي يادگيري باليني بر يادگيري دانشجويان صورت گرفت.روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي 24 دانشجوي پرستاري اينترنشيپ انجام شد، ابتدا بر اساس يك مطالعه دلفي، راهنماي يادگيري باليني ادغام شده با logbook براي بخش هاي ICU و CCU طراحي و تدوين گرديد. سپس دانشجويان به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و تجربي تقسيم شدند. گروه كنترل به روش معمول و گروه تجربي در بخش هاي منتخب با استفاده از راهنماي يادگيري باليني آموزش ديدند. ميزان يادگيري دانشجويان در بالين در حيطه شناختي و رواني حركتي در هر دو گروه بررسي گرديد.نتايج: ميانگين نمرات دانشجويان در بخش ICU در دو حيطه شناختي و رواني حركتي در گروه تجربي نسبت به گروه كنترل بطور معني داري بيشتر بود. اگرچه ميانگين نمرات دانشجويان گروه تجربي در بخش CCU در دو حيطه بيشتر از گروه كنترل بود، اما تفاوت معني دار نبود.نتيجه گيري: ارتقاي ميانگين نمرات يادگيري دانشجويان در هر دو حيطه شناختي و رواني - حركتي در هر دو بخشICU  و CCU مي تواند مشوقي براي كاربرد اين روش در آموزش باليني دانشجويان باشد. براي اثبات تاثير راهنماي يادگيري باليني بر يادگيري دانشجويان پرستاري در بالين نياز به مطالعات بيشتري در ساير بخش هاي آموزشي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطفی، م.، و زمان زاده، و.، و عبداله زاده مهلانی، ف.، و داوودی، ع.، و روشنگر، ف. (1389). تاثیر کاربرد راهنمای یادگیری بالینی (logbook) بر یادگیری دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10(1 (پیاپی 25)), 64-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111451Vancouver : کپی

لطفی مژگان، زمان زاده وحید، عبداله زاده مهلانی فرحناز، داوودی عارفه، روشنگر فریبرز. تاثیر کاربرد راهنمای یادگیری بالینی (logbook) بر یادگیری دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1389 [cited 2022August13];10(1 (پیاپی 25)):64-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111451IEEE : کپی

لطفی، م.، زمان زاده، و.، عبداله زاده مهلانی، ف.، داوودی، ع.، روشنگر، ف.، 1389. تاثیر کاربرد راهنمای یادگیری بالینی (logbook) بر یادگیری دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(1 (پیاپی 25)), pp.64-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111451. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی