3 SID.ir | بررسي تاثير تمرين موضعي ايزوتونيك، بر درصد چربي زير پوستي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تمرين موضعي ايزوتونيك، بر درصد چربي زير پوستي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر
 
چکیده: 

هدف: اين تحقيق بررسي تاثير روش تمريني ايزومتريك، بر مقدار درصدچربي زير پوستي دانشجويان پسر غيرورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر بود.
مواد و روش ها: تعداد 12 نفر از دانشجويان غيرورزشكار در رده سني 20 تا 27 سال كه همگي سالم بودند و سابقه جراحي در نواحي سينه، شكم و ران را نداشتند، از ميان 15 داوطلب انتخاب و با استفاده از كاليپر ضخامت چربي نواحي سينه، شكم و ران آن ها اندازه گيري و سپس با به كارگيري جدول برآورد درصد چربي مردان بر پايه سن و مجموع چربي زيرپوستي سه ناحيه مذكور، برگرفته از قاعده سايري، درصد چربي آزمودني ها تعيين شد. بعد از 4 هفته تمرين موضعي به روش ايزومتريك، در قالب 12 جلسه، دوباره نواحي سه گانه از نظر ضخامت چربي، اندازه گيري و مقدار درصد چربي آزمودني ها مشخص شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از پيش آزمون و پس آزمون، از آزمون
t در سطح احتمال 1% استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد، 4 هفته تمرين موضعي به روش ايزومتريك در كاهش درصد چربي زيرپوستي آزمودني ها تاثيرداشته و بين ميانگين درصد چربي آزمودني ها در قبل و بعد از تمرينات، اختلاف معني داري در سطح احتمال 1% مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: اين روش تمريني در كاهش درصد چربي بدن تاثير داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی