برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد: مقايسه ديدگاه اساتيد با دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: ارزشيابي استاد به روش هاي مختلفي اندازه گيري مي شود اما غالب ترين روش در كشور ما، ارزشيابي استاد توسط دانشجو است كه بسيار مورد بحث است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ديدگاه اساتيد و دانشجويان در مورد عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد انجام شد.
روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي- مقطعي در نيمه دوم سال 87-86 در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد و 95 نفر از اساتيد و 379 نفر دانشجويان روزانه اين دانشكده به صورت نمونه گيري آسان مقطعي از زمان، مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان توسط دو پرسشنامه پنج قسمتي مجزا جمع آوري شد. پرسشنامه ها به صورت جمع ايفا براي دانشجويان و خودايفا براي اساتيد توزيع و گردآوري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت توزيع فراواني، و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: اختلاف معني داري بين ديدگاه اساتيد و دانشجويان در مورد ميانگين نمرات عوامل تاثيرگذار مرتبط با خصوصيات فردي- شخصيتي استاد، فعاليت هاي آموزشي مدرس، برخي شرايط آموزشي، عوامل مرتبط با دانشجو وجود نداشت ولي ميانگين نمرات اساتيد و دانشجويان در مورد عوامل تاثيرگذار مرتبط با واحد كارآموزي بر ارزشيابي استاد اختلاف آماري معني داري داشت. فاكتورهاي غير مرتبط با كيفيت آموزش استاد از قبيل آسان گيري استاد، آسان بودن سوالات امتحاني، ميزان علاقه به رشته تحصيلي، ميزان علاقه به استاد را در ارزشيابي استاد بسيار مهم دانستند.
نتيجه گيري: از نظر اساتيد و دانشجويان عوامل متعددي در ارزشيابي استاد حائز اهميت است كه بجز عامل مرتبط با كارآموزي، در ساير موارد، بين دو گروه توافق نظر وجود دارد. بنابراين، ارزشيابي به كمك دانشجويان مي تواند شاخص گرانبهايي براي ارزشيابي عملكرد استاد باشد. لازم است به عوامل غير مرتبط به كيفيت آموزش استاد در ارزشيابي استاد توسط دانشجو توجه ويژه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی اصغرپور، م.، و منجمد، ز.، و بحرانی، ن. (1389). عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد: مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10(2 (پیاپی 26)), 186-195. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111312Vancouver : کپی

علی اصغرپور منصوره، منجمد زهرا، بحرانی ناصر. عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد: مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1389 [cited 2021September20];10(2 (پیاپی 26)):186-195. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111312IEEE : کپی

علی اصغرپور، م.، منجمد، ز.، بحرانی، ن.، 1389. عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد: مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(2 (پیاپی 26)), pp.186-195. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111312. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 313 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی