برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  62 , شماره  4 ; از صفحه 473 تا صفحه 485 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه تركيب پوشش و توليد گياهان با زمان چراي گوسفند و بز به منظور مديريت بهينه مراتع (بررسي موردي: مراتع كرسنك استان چهار محال و بختياري)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

گزينش نوع، ترکيب سني و نسبت دام هاي چرا کننده در مرتع به طور معمول جزء نخستين تصميم ها در مديريت بهينه چرا است. از اينرو در اين پژوهش، براي بررسي رابطه بين تركيب دامي با تركيب گياهي و گزينش نوع دام مناسب براي مديريت بهينه مراتع كرسنك (استان چهار محال و بختياري)، در آغاز پوشش تاجي، توليد و ترکيب گياهي تعيين شد. سپس زمان چراي گونه ها توسط گوسفند و بز به طور جداگانه با بهره گيري از روش فيلمبرداري و زمان سنجي اندازه گيري شد. در مرحله آخر رابطه همبستگي بين درصد گونه هاي گياهي در رژيم غذايي گوسفند و بز (متغيير وابسته) با درصد ترکيب گونه ها در عرصه بر حسب توليد و پوشش تاجي گياهان به طور جداگانه (متغيير مستقل) تعيين و تجزيه و تحليل شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه بين درصد گونه هاي در رژيم غذايي گوسفند با درصد تركيب گياهي موجود در عرصه بر حسب توليد و پوشش تاجي رابطه معني داري (P£0.05) وجود نداشته و گزينش گونه ها توسط گوسفند براي چرا به كلي گزينشي مي باشد، اما بين درصد گونه ها در رژيم غذايي بز با درصد تركيب گياهي موجود در عرصه توليد و پوشش تاجي رابطه معني داري (P£0.05) وجود داشته و گزينش گونه ها توسط بز براي چرا گزينشي نبوده و به ميزان توليد و پوشش تركيب گونه هاي گياهي بستگي دارد. از طرف ديگر رژيم غذائي گوسفند و بز با هم متفاوت بوده و گوسفند و بز در گزينش گونه هاي گياهي يکسان عمل نمي کنند، بنابراين با بهره گيري توام اما با نسبت مشخصي از ترکيب گوسفند و بز مي توان بهينه ترين روش بهره برداري از مراتع را بدست آورد.  

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی