برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ماهيت، فرآيند و بازخورد ارزشيابي استاد: ديدگاه اعضاي هيات علمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: درمطالعات، ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان مورد انتقاد قرار گرفته است و به نظرات مشتريان اصلي ارزشيابي استاد که اعضا هيات علمي دانشگاه باشند، کمتر توجه شده است. مطالعات موجود در زمينه ارزشيابي از فرايند ارزشيابي محدود مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در مورد ماهيت و فرآيند ارزشيابي اساتيد در سال 1383 انجام گرفته است.
روش و ابزار: در يک مطالعه توصيفي 185 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوري اطلاعات استفاده از پرسشنامه اي روا و پايا بود که مشخصات دموگرافيک اساتيد و سه حيطه ماهيت ارزشيابي، فرآیند اجرايي و بازخورد ارزشيابي را با مقياس 5 نقطه اي ليکرت و با 50 سوال مورد پرسش قرار مي داد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و بصورت محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمرات گزينه ها و حيطه هاي ارزشيابي استاد انجام شد و مقايسه گروهها با آزمونهاي T و ANOVA انجام گرفت.
نتايج: ارزشيابي 45/0±6/2 و فرآيند اجراي بازخورد ارزشيابي 4/0±5/2 از کل نمره 5 بود. بالاترين امتياز در مورد ضرورت ارزشيابي استاد در فرايند آموزشي، مطلق نبودن ارزشيابي براي بهبود فرآيند يادگيري- تدريس، اجراي ارزشيابي ساليانه و ارسال محرمانه آن و امکان اصلاح عملکرد اساتيد با توجه به نتايج ارزشيابي بود. در حاليکه اساتيد در مورد موضوعات در نظر نگرفتن فعاليت هاي جنبي استاد در ارزشيابي، محدود بودن اصلاح عملکرد بدون مشاوره و راهنمايي، ارزشيابي مشابه از دروس با ماهيت متفاوت، امتياز پایين را اختصاص داده بودند.
نتيجه گيري : نتايج پژوهش بيانگر نگرش متوسط نسبت به ماهيت ارزشيابي استاد و نگرش منفي نسبت به فرآيند اجرا و بازخورد بود که با بعضي مطالعات همخواني دارد. برنامه ريزان آموزشي لازم است نسبت به تهيه ابزار مناسب ارزشيابي و اصلاح فرايندهاي اجرايي و بکارگيري نتايج حاصله از ارزشيابي براي مشاوره و اصلاح عملکرد اساتيد اقدام نمايند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی