برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 37 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

شناخت سبك هاي يادگيري دانشجويان رشته كشاورزي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش عبارت از شناخت سبك هاي يادگيري دانشجويان رشته كشاورزي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي است. اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي - همبستگي بوده كه براي گردآوري اطلاعات موردنياز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان سال سوم و چهارم شاغل به تحصيل در دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي 86-1385 تشكيل دادند كه 256 نفر از آن ها به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. روايي صوري ابزار تحقيق بر اساس نظرات كارشناسان و اساتيد محترم صاحبنظر در اين زمينه مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين پايايي پرسشنامه نيز از روش آزمون مقدماتي استفاده شد كه آلفاي كرونباخ محاسبه شده مبين اعتبار مناسب آن براي گردآوري داده ها بود. تحليل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS نسخه 5/11 انجام شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه دانشجويان دختر، بيشتر داراي سبك يادگيري همگرا و دانشجويان پسر، بيشتر داراي سبك يادگيري انطباق يابنده مي باشند. همچنين، نتايج نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك هاي يادگيري متفاوت، با يكديگر تفاوت معني داري در سطح 5% دارد. نتايج آزمون دانكن در اين مورد نشان داد كه تفاوت معني داري بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري انطباق يابنده و دانشجويان با سبك يادگيري واگرا وجود دارد؛ به طوري كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري انطباق يابنده بيشتر از دانشجويان با سبك يادگيري واگرا مي باشد. هم چنين، تفاوت معني داري بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري همگرا و دانشجويان با سبك يادگيري واگرا وجود دارد. به طوري كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري همگرا بيشتر از دانشجويان با سبك يادگيري واگرا مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورآتشی، م.، و موحدمحمدی، ح.، و شعبانعلی فمی، ح. (1388). شناخت سبک های یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 5(1), 37-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110809Vancouver : کپی

پورآتشی مهتاب، موحدمحمدی حمید، شعبانعلی فمی حسین. شناخت سبک های یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1388 [cited 2021September23];5(1):37-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110809IEEE : کپی

پورآتشی، م.، موحدمحمدی، ح.، شعبانعلی فمی، ح.، 1388. شناخت سبک های یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 5(1), pp.37-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110809. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی