برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي استانداردهاي بين المللي برنامه ريزي آموزشي و ارزشيابي باليني و بيان و مقايسه ديدگاه هاي اساتيد و دانشجويان در اين خصوص

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: دوره هاي کارآموزي و کارورزي در شکل دهي مهارتهاي اساسي و توانمندي هاي حرفه اي دانشجويان علوم پزشکي نقش اساسي دارد. حدود 50 درصد از دوره هاي آموزشي رشته هاي علوم پزشکي صرف آموزش باليني و درمانگاهي مي شود، لذا توجه به آموزش باليني و ويژگيهاي آن بسيار حایز اهميت است. در اين پژوهش پس از استخراج استانداردهاي بين المللي برنامه ريزي آموزشي و ارزشيابي باليني به بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان در خصوص هر يک از استانداردهاي استخراج شده پرداخته شده است.
روش و ابزار: يک پژوهش توصيفي تحليلي است. نمونه هاي اين پژوهش تعداد 111 نفر از دانشجويان و 46 نفر از اساتيد هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان داراي شرايط ورود به پژوهش بوده اند. که پس از جستجوي وسيع مقالات از طريق اينترنت و ژورنالها و ترجمه کتب لاتين تاليف شده در اين زمينه استانداردهاي بين المللي در دو حيطه برنامه ريزي آموزشي و ارزشيابي باليني استخراج سپس به نظرسنجي از اساتيد و دانشجويان گذاشته شد.
نتايج: استانداردهاي استخراج شده در حيطه برنامه ريزي آموزش باليني به اختصار عبارتند بودند از: (وجود برنامه مدون آموزشي جهت آموزش باليني، توجه به کيفيت آموزش دانشجو در آموزش باليني، رعايت تقدم و تاخر برنامه آموزشي در آموزش باليني، لحاظ شدن مهارتهاي ارتباطي در برنامه هاي آموزش باليني و.....) و در حيطه ارزشيابي باليني (وجود نظام ارزشيابي باليني مدون در دانشکده، وجود سيستم ارزشيابي دوره اي و بازخورد به مدرسين و دانشجويان، آگاهي دانشجويان از روشهاي مختلف ارزشيابي و....) و در نظر سنجي که از اساتيد و دانشجويان بعمل آمد در استانداردهاي برنامه ريزي آموزش باليني بيشترين امتياز در هر دو گروه «توجه به کيفيت آموزش دانشجو در برنامه آموزش باليني» از ديدگاه اساتيد (9/73 درصد) و از ديدگاه دانشجويان (6/63 درصد) بوده است و در ارزشيابي باليني بيشترين امتياز از ديدگاه اساتيد (9/47 درصد) به استاندارد «استفاده از نتايج بازخورد براي اصلاح برنامه آموزش باليني» و از ديدگاه دانشجويان (4/51 درصد) «وجود نظام ارزشيابي باليني مدون در دانشکده» بوده است. و در مقايسه ديدگاه اساتيد و دانشجويان در خصوص استانداردهاي برنامه ريزي آموزش باليني با آزمون تي با (16/ (P<0و در استانداردهاي ارزشيابي باليني با آزمون تي با (7/ (P<0تفاوت آماري معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: لمپ (2004) معتقد است که پزشکان کمي هستند که در خصوص روشهاي تدريس، تئوريهاي آموزش و يا مدلهاي ارزشيابي، آموزشهاي رسمي دريافت کرده اند و جرارد (2002) اصول اساسي که در ارتقاي برنامه ريزي آموزشي باليني موثر مي داند عبارتند از اصل انعطاف پذيري، اصل التقاط، کاربرد و اصل مبتني بر مدارک و اصل يادگيري مشارکتي و دي و همکاران (1998) وجود يک سيستم حمايتي مديريتي براي پشتيباني از آموزش باليني را در محيط هاي باليني و دانشکده ضروري مي دانند و چاپل و همکاران(2003)  مي گويند در برنامه ريزي آموزشي وجود يک هماهنگ کننده باليني و تشکيل کميته ارتقا باليني بايد مدنظر قرار گيرد. رايسلر (2003) ارایه بازخورد و ارزشيابي از عملکرد دانشجو را از اجزاء اساسي مهارتهاي تدريس باليني ذکر مي کند و هدف از بازخورد را کمک به دانشجو مي داند تا عملکرد باليني اش را بهبود بخشد پژوهش حاضر نيز نشان داد که اساتيد و دانشجويان ما نيز توجه به کيفيت آموزش دانشجو در آموزش باليني و استفاده از نتايج بازخورد براي اصلاح برنامه آموزش باليني و وجود سيستم باليني مدون در دانشکده را از اهم استانداردهاي استخراج شده در برنامه ريزي آموزش باليني و ارزشيابي باليني دانسته اند. لذا پيشنهاد مي گردد که از استاندرهاي استخراج شده دراين پژوهش در امر برنامه ريزي و ارزشيابي باليني در سطح دانشگاههاي علوم پزشکي کشور استفاده گردد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن زهرایی، ر.، و صالحی، ش.، و احسان پور، س.، و آتش سخن، گ.، و حسن زاده، ا. (1384). بررسی استانداردهای بین المللی برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی بالینی و بیان و مقایسه دیدگاه های اساتید و دانشجویان در این خصوص. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110585Vancouver : کپی

حسن زهرایی روشنک، صالحی شایسته، احسان پور سهیلا، آتش سخن گیتی، حسن زاده اکبر. بررسی استانداردهای بین المللی برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی بالینی و بیان و مقایسه دیدگاه های اساتید و دانشجویان در این خصوص. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2021September28];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110585IEEE : کپی

حسن زهرایی، ر.، صالحی، ش.، احسان پور، س.، آتش سخن، گ.، حسن زاده، ا.، 1384. بررسی استانداردهای بین المللی برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی بالینی و بیان و مقایسه دیدگاه های اساتید و دانشجویان در این خصوص. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110585. 

 
بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی