برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اطلاعات پرستاران نسبت به ويال ها و سرم هاي مصرفي (دانشگاه علوم پزشكي تهران و بابل، 1381 )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، بیمارستان شهید بهشتی، گروه جراحی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: درمان بيماران در تمام بيمارستان ها رابطه مستقيم با دانش پزشكان و پرستاران دارد از آنجايي كه پرستاران بايد دستورات پزشكي را اجرا نمايند، و اكثرا دستورات پزشكي نيز بر مبناي سرم ها و ويال ها استوار است. اين مطالعه به منظور شناخت دانش پرستاران به سرم ها و ويال هايي شايع مصرفي انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت مقطعي در تابستان سال 81 در بيمارستان هاي آموزشي و درماني دانشگاه هاي تهران و بابل انجام شد. ابتدا پرسشنامه اي حاوي 15 سوال مربوط به دانش پرستاران نسبت به ويال ها و سرم ها تهيه و توزيع شد. سپس داده ها جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون X2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: 169 نفر جمعا به پرسشنامه ها پاسخ دادند كه 135 نفر (79.9%) زن و بقيه
مرد بودند. 51 نفر از پرستاران ساكن تهران و 118 نفر در شهرستان زندگي مي كردند. در رابطه با سوالات مربوط به سرم ها و ويال ها بين پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي و اورژانس ها اختلاف معني داري وجود نداشت. فقط دانش پرستاران بخش داخلي در رابطه با انتخاب بهترين سرم در درمان اختلال آب و الكتروليت در بيماران با انسداد پيلور معده از دانش بقيه واحدهاي پرستاري بالاتر بود (P=0.049). دانش پرستاران در مورد 3 سوال از سرم ها و ويال هاي شايع، صفر بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه بازنگري در اهداف آموزشي پرستاران در دوران تحصيل لازم به نظر مي رسد. همچنين آموزش مداوم جامعه پرستاري براي پرستاران شاغل پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی