برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تاثير كارگاه آموزشي در نحوه پرونده نويسي دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي دانشكده هاي پزشكي آزاد و دولتي اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در برخي از دانشكده هاي پزشكي جهان، بدليل اهميت اصل ارتباط صحيح و منطقي پزشكان، دوره هاي آموزشي اصول نگارش پزشكي برگزار مي گردد كه در اين دوره ها دانشجويان اصول نگارش و ثبت پرونده بيماران را ياد مي گيرند. تحقيقات موجود در كشور ما نشان داده است كه ثبت و نگارش پرونده ها، نسخه ها و گواهي ها دچار ضعف هاي متعدد مي باشد بطوريكه اكثر پرونده ها و اطلاعات مربوط به بيماران ناقص مي باشد. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از سال 1381 اقدام به برگزاري كارگاه اصول پرونده نويسي براي دانشجويان پزشكي در آغاز دوره كارورزي نموده است. در اين تحقيق به منظور ارزيابي ميزان كارآيي اين كارگاه در نحوه پرونده نويسي دانشجويان پزشكي، دو گروه كارورزان آموزش ديده و آموزش نديده بايكديگر مقايسه آماري شده اند.
روش و ابزار: اين مطالعه يک بررسي توصيفي مقطعي است كه در سال 1383 بطور تصادفي 150 مورد پرونده نويسي 50 كارورز آموزش ديده (از هر كارورز سه پرونده بيمار) با 150 مورد پرونده نويسي 50 كارورز آموزش نديده (از هر كارورز سه پرونده بيمار) در محدوده زماني 6 ماه پس از شروع دوره كارورزي بررسي و به متغييرهاي پرونده نويسي آنها امتياز داده شد و جهت آناليز داده هاي گردآوري شده از روشهاي آماري t و كاي دو استفاده گرديد.
نتايج: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد كه بين دانشجويان آموزش ديده و آموزش نديده در متغيرهاي شرح حال گيري، يادداشت آشنايي با بيماران به هنگام شروع كار در بخش، يادداشت وضعيت بيماران هنگام خاتمه كار در بخش، برگه هاي مشاوره، يادداشت سير پيشرفت معالجات و خلاصه پرونده تفاوت معني داري وجود داشت ولي در متغيرهاي دستورات پزشكي تفاوت معني دار وجود نداشت.(P<0.01)
نتيجه گيري: پرونده نويسي كارورزان آموزش ديده در متغيرهاي مشخصات بيمار، شكايت اصلي بيمار، بيماري فعلي، تاريخچه پزشكي مربوط به گذشته، داروهاي مصرفي توسط بيمار، تاريخچه فاميلي، تاريخچه رواني، اجتماعي، مرور دستگاههاي بدن، معاينات باليني بهتر و كاملتر از كارورزان آموزش نديده بود ولي در نوشتن دستورات پزشكي بين دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی