برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خشونت خانگي در ميان زنان قبل و حين بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بسياري از زنان خشونت خانگي را قبل و حين بارداري تجربه مي كنند. اگر چه پيامدهاي جدي خشونت بر سلامت مادر و كودك در مطالعات مختلف بررسي شده است اما در مورد امكان تغيير خشونت در بارداري اطلاعات كمي وجود دارد. با توجه به اين كه انواع مختلف خشونت مي توانند پيامدهاي متفاوتي بر سلامت زنان داشته باشند، اطلاعات بيشتري در مورد تغييرات انواع خشونت در بارداري موردنيازاست. پژوهش حاضر با هدف مقايسه انواع خشونت خانگي قبل وحين بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكزبهداشتي - درماني شهرستان مريوان در سال 1386 انجام شده است.روش بررسي: اين مطالعه ي مقطعي بر روي 243 خانم باردار انجام شد. معيار ورود به مطالعه، زنان باردار 45-15 ساله در ماه آخر بارداري، ايراني، قوميت كرد و عدم وجود افسردگي شناخته شده در دوران زندگي بود. ابتدا در يك محيط خصوصي اهداف مطالعه براي زنان باردار توضيح داده شد و در صورت تمايل به شركت در مطالعه و دارا بودن شرايط لازم، به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافيك و سابقه مامايي و همچنين تجربه خشونت قبل از بارداري و طي بارداري فعلي جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از برنامه SPSS انجام شد. ميانگين و انحراف معيار و آزمون هاي تي تست، مك نمار و كاي اسكوئر براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. سطح معني داري در آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.نتايج: بررسي كلي خشونت خانگي نشان داد كه 4/86 درصد زنان قبل از بارداري و 7/68 درصد از زنان خشونت خانگي را در بارداري تجربه كرده بودند. اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). بررسي جزيي تر نشان داد كه در بارداري نسبت به قبل از بارداري به طور معني داري شيوع هر سه نوع خشونت فيزيكي (9/16 درصد در مقابل 7/24 درصد)، عاطفي (3/54 درصد در مقابل 9/67 درصد) و جنسي (1/55 درصد در مقابل 5/69 درصد) كاهش يافته بود. همچنين خشونت قبل از بارداري يك ريسك فاكتور قوي براي خشونت در طي بارداري بود. با وجود اين كه شيوع كلي خشونت خانگي در بارداري كاهش يافته بود اما تقريبا 99 درصد زنان خشونت ديده در بارداري، در دوره قبل از بارداري نيز خشونت را تجربه كرده بودند و موارد جديد خشونت در بارداري اندك بود.نتيجه گيري: اين يافته ها بايد ارايه دهندگان مراقبت را آگاه كند كه در زنان خشونت ديده قبل از بارداري، اغلب تجربه خشونت در بارداري هم ادامه مي يابد. لذا غربالگري روتين خشونت در سرويس هاي خدماتي يك اقدام مناسب براي كاهش اثر بر مادر و جنين اوست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسامی، ک.، و دولتیان، م.، و شمس، ج.، و علوی مجد، ح. (1389). خشونت خانگی در میان زنان قبل و حین بارداری. نشریه پرستاری ایران, 23(63), 51-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110047Vancouver : کپی

حسامی کژال، دولتیان ماهرخ، شمس جمال، علوی مجد حمید. خشونت خانگی در میان زنان قبل و حین بارداری. نشریه پرستاری ایران. 1389 [cited 2022January28];23(63):51-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110047IEEE : کپی

حسامی، ک.، دولتیان، م.، شمس، ج.، علوی مجد، ح.، 1389. خشونت خانگی در میان زنان قبل و حین بارداری. نشریه پرستاری ایران, [online] 23(63), pp.51-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110047. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 407 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی