نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

دلايل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مستقر در شهر كاشان - نيمه اول سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، جاده راوند، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پیراپزشکی، گروه مدارک پزشکی
 
چکیده: 
مقدمه: ترخيص با رضايت شخصي، ترك بيمارستان علي رغم توصيه هاي پزشكي مي باشد كه به افزايش بيماري و خطر بستري مجدد بيماران منجر مي گردد. اين پ‍ژوهش به بررسي دلايل بيماران براي ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان مي پردازد.روش كـار: پژوهشي توصيفي - كاربردي در نيمه اول سال 1387 انجام شد. حجم نمونه 865 نفر به دست آمد و نمونه ها به صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. داده ها از طريق مصاحبه تلفني و پرسشنامه محقق ساخته شامل دلايل مربوط به بيمار، كادر بيمارستان و وضعيت بيمارستان و متغيرهاي زمينه اي گردآوري گرديد. روايي پرسشنامه با روايي محتوا و صوري، و پايايي آن با روش (r=0.78) split- half سنجش شد. داده ها با آمار توصيفي تحليل گرديد.يافته ها: از 865 نفر، 829 بيمار (84/95%) به پرسش ها پاسخ دادند كه 5/44% مونث بودند. دليل ترك بيمارستان با رضايت شخصي 506 نفر (04/61%) مسايل مرتبط با خود بيمار، 207 نفر (96/24%) كادر بيمارستان و 116 نفر (99/13%) وضعيت بيمارستان بود. اختلاف معناداري در جنسيت بيماراني كه به علت مشكلات كادر بيمارستان رضايت شخصي داده بودند مشاهده شد (p<0.03). بخش اورژانس با 251 نفر (28/30%) بيشترين ترخيص با رضايت شخصي را داشت. در كل ميزان ترخيص با رضايت شخصي 3/10% با فاصله اطمينان 75/10 -9/9 درصد در سطح 95% بود.نتيجه گيري: ميزان ترخيص با رضايت شخصي نسبت به ساير كشورها بالا مي باشد كه دليل عمده آن مسايل مربوط به بيماران است. استقرار مددكاران باليني، افزايش آگاهي بيماران از عوارض احتمالي، طرح ريزي برنامه درماني سرپايي براي اين بيماران، ايجاد فضاي مناسب براي استراحت بيماران، طراحي فضاي سبز و ايجاد محيطي خوشايند پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنگرزجدی، ف.، و رنگرزجدی، م.، و رضایی مفرد، م. (1389). دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر کاشان - نیمه اول سال 1387. تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم), 13(1), 33-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109991Vancouver : کپی

رنگرزجدی فاطمه، رنگرزجدی مریم، رضایی مفرد محمدرضا. دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر کاشان - نیمه اول سال 1387. تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم). 1389 [cited 2022August14];13(1):33-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109991IEEE : کپی

رنگرزجدی، ف.، رنگرزجدی، م.، رضایی مفرد، م.، 1389. دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر کاشان - نیمه اول سال 1387. تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم), [online] 13(1), pp.33-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109991. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی