برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عوامل خطر و شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني در کارگاه هاي تهيه مبل خام صنعت مبل سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: درکارگاه هاي تهيه مبل خام که کارها با وضعيت بدني نامطلوب انجام مي شوند، ارزيابي ارگونوميک و بهبود شرايط محيط کار ضروري مي نمايد. طراحي چک ليست و محاسبه شاخص هاي ارگونوميک مي تواند در اين ارزيابي مفيد باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي عوامل خطر اختلالات اسکلتي- عضلاني و تعيين سطح اقدامات اصلاحي در اين کارگاه ها صورت گرفته است.
روش کار: پس از تحليل وظايف، با استفاده از چک ليست ارگونوميک طراحي شده، براي 268 کارگر شاخص هاي ارگونوميک محاسبه و در نهايت عوامل خطر شناسايي گرديدند. جهت تعيين ميزان شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني از پرسشنامه ي نورديک استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون t-test و آزمون نسبت ها انجام گرفت.
نتايج: درد کمر و زانو به ترتيب با 4/38 و 2/36 درصد در بين کارگران از بيشترين شيوع برخوردار بود. رابطه معني داري بين شاخص محاسبه شده و اختلالات در نواحي مختلف بدن مشاهده شد (p<0.001). محاسبه نسبت برتري نيز نشان داد که شرايط ارگونوميک با نسبت برتري برابر با (24/5-61/1) 9/2 تا (61/34-60/2) 49/9 (در اندامهاي مختلف بدن) عاملي تاثير گذار در افزايش شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني بوده است. 46/32 درصد از کارکنان در شرايط نامطلوب از نظر ارگونوميک قرار داشتند.
نتيجه گيري: چک ليست تهيه شده ابزاري مناسب و کم هزينه براي ارزيابي ارگونوميک شناخته شد. همچنين نتايج نشان داد عمده مشکلات ارگونوميک در اين کارگاه ها ناشي از شرايط عمومي نامطلوب، سازماندهي نادرست کار و ايستگاه کاري نامناسب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی