برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي خصوصيات زراعي لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي F6 مرتبط با آنها در تريتيکاله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي خصوصيات زراعي هيجده لاين تريتيکاله مشتمل بر 9 لاين دابل هاپلوئيد و 9 لاين F6 خواهري، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار در سال زراعي 86-1385 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که تفاوت بين لاين ها براي کليه صفات مورد مطالعه معني دار بود. لاين هاي دابل هاپلوئيد تفاوت معني داري با لاين هاي F6 از نظر کليه صفات به جز صفات تعداد سنبله در واحد سطح و وزن دانه در سنبله داشتند. عملکرد دانه با تعداد سنبله در واحد سطح، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه درسنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت همبستگي مثبت و معني داري داشت. بالاترين و پايين ترين وراثت پذيري عمومي به ترتيب با 5/99 درصد به صفت ارتفاع بوته و با 61 درصد به صفت عملکرد دانه اختصاص داشت. نتايج حاصل از تجزيه عليت صفات باقيمانده در مدل رگرسيوني نشان داد که وزن دانه در سنبله بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه داشت. در مجموع لاين هاي دابل هاپلوئيد در صفات مورد ارزيابي نسبت به لاين هاي F6 برتري داشتند. بر اساس نتايج بدست آمده به نظر مي رسد که از دو صفت تعداد سنبله در واحد سطح و وزن دانه در سنبله مي توان به عنوان معيار انتخاب در برنامه هاي به نژادي تريتيکاله با هدف توليد ارقام پر محصول استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایرانی، س.، و ارزانی، ا.، و رضایی، ع. (1389). ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید و لاین های F6 مرتبط با آنها در تریتیکاله. مجله علوم زراعی ایران, 12(1 (پیاپی 45)), 55-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109937Vancouver : کپی

ایرانی سیاره، ارزانی احمد، رضایی عبدالمجید. ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید و لاین های F6 مرتبط با آنها در تریتیکاله. مجله علوم زراعی ایران. 1389 [cited 2021August01];12(1 (پیاپی 45)):55-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109937IEEE : کپی

ایرانی، س.، ارزانی، ا.، رضایی، ع.، 1389. ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید و لاین های F6 مرتبط با آنها در تریتیکاله. مجله علوم زراعی ایران, [online] 12(1 (پیاپی 45)), pp.55-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109937. 

 
بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی