نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش هاي مختلف مانور سليک بر نماي لارنگوسکوپي در بيماران تحت جراحي سزارين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، پل فلزی، بیمارستان شهید بهشتی
 
چکیده: 
زمينه: فشار بر روي غضروف کريکوئيد (مانورسليک) طي لوله گذاري زنان حامله، ممکن است باعث تغيير در نماي لارنگوسکوپي شود.هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر روش هاي مختلف مانورسليک بر روي نماي لارنگوسکوپي در بيماران تحت عمل سزارين انجام شد.مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني 140 زن حامله 18 تا 45 ساله با وضعيت فيزيکي طبيعي کانديد سزارين انتخابي در مرکز پزشکي شهيد بهشتي اصفهان وارد مطالعه شدند. بيماران به صورت تصادفي به چهار گروه از نظر فشار بر روي غضروف کريکوئيد تقسيم شدند. در گروه اول، انگشت سبابه روي غضروف و انگشت شست و وسطي در دو طرف غضروف، در گروه دوم کف دست بر روي استرنوم و انگشت سبابه و وسطي در دو طرف غضروف، در گروه سوم، يک دست زير گردن، انگشت شست و وسط در دو طرف غضروف کريکوئيد و انگشت سبابه روي غضروف و در گروه چهارم، مانور شبيه گروه سوم با استفاده از يک بالش زير سر انجام شد. درجه نماي لارنگوسکوپي پس از القاي بي هوشي، به دنبال لارنگوسکوپي و پس از فشار بر روي غضروف کريکوئيد، در بيماران تعيين شد. داده ها با آزمون هاي آماري اسپيرمن، آناليز واريانس، کروسکال واليس و مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: نماي لارنگوسکوپي به ترتيب در گروه اول و سپس در گروه هاي سوم، چهارم و دوم بهتر بود. از نظر تغييرات نماي لارنگوسکوپي تفاوت معني داري بين چهار گروه مشاهده شد (P=0.02). در هيچ يک از بيماران طي مانور سليک، شکست در انتوباسيون وجود نداشت.نتيجه گيري: نماي لارنگوسکوپي با فشار بر روي غضروف کريکوئيد بهتر از بدون اعمال فشار است. فشار روي غضروف کريکوئيد در حالي که انگشت سبابه روي غضروف و انگشت شست و وسطي در دو طرف غضروف قرار مي گيرد بهترين روش براي ايجاد بهترين نماي لارنگوسکوپي در زنان حامله کانديد سزارين است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جبل عاملی، م.، و مرادی، م.، و طاهری، ش. (1388). تاثیر روش های مختلف مانور سلیک بر نمای لارنگوسکوپی در بیماران تحت جراحی سزارین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 13(4 (پیاپی 53)), 50-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109183Vancouver : کپی

جبل عاملی میترا، مرادی مرضیه، طاهری شراره. تاثیر روش های مختلف مانور سلیک بر نمای لارنگوسکوپی در بیماران تحت جراحی سزارین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1388 [cited 2022August09];13(4 (پیاپی 53)):50-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109183IEEE : کپی

جبل عاملی، م.، مرادی، م.، طاهری، ش.، 1388. تاثیر روش های مختلف مانور سلیک بر نمای لارنگوسکوپی در بیماران تحت جراحی سزارین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 13(4 (پیاپی 53)), pp.50-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109183. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی