3 SID.ir | بررسي اثرات آرام بخشي ميدازولام داخل بيني قبل از القا بيهوشي عمومي در کودکان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات آرام بخشي ميدازولام داخل بيني قبل از القا بيهوشي عمومي در کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: جراحي به ويژه براي کودکان يک تجربه تنش زا و شديد محسوب مي شود. آنان ممکن است علت جراحي را درک نکرده و آن را به شکل يک حمله ناعادلانه روي بدن خود احساس کنند. بنابراين بايستي با کمک روش هاي مناسب سعي نمود کودک به راحتي با اين موقعيت روبرو گرديده و آن را بهتر قبول نمايد. از جمله اين روش ها مي توان تجويز داخل بيني ميدازولام قبل از القا بيهوشي را نام برد که اين مطالعه نيز با هدف تعيين تاثير آرام بخشي ميدازولام داخل بيني در کودکان انجام پذيرفته است.
 روش کار: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي و دو سوکور بود که بر روي 60 کودک 2 تا 6 ساله که با شرايط يکسان (ريسک يک بيهوشي، اولين بار پذيرش و عمل جراحي انتخابي) به بيمارستان هاي آموزشي شهر ياسوج در سال 1386 مراجعه نموده و در دو گروه مورد و شاهد بطور مساوي قرار گرفته بودند انجام پذيرفته است. 30 دقيقه قبل از القا بيهوشي به گروه مورد
mg/kg 0.2 ميدازولام و به گروه شاهد kg/ml 0.04 نرمال سالين به صورت داخل بيني تجويز گرديد. اطلاعات جمع آوري شده از وضعيت کودک در برگه هاي مشاهده ثبت و نهايتا با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص هاي توصيفي وآزمون آماري مان ويتني يو مورد تجربه و تحليل قرار گرفت .
نتايج: يافته هاي مطالعه نشان داد که 3/93 درصد از کودکان گروه ميدازولام هنگام جدايي از والدين گريه نداشته و يا گريه خفيف داشتند، در صورتي که 90 درصد کودکان گروه شاهد، گريه متوسط و يا شديد داشتند. همچنين از نظر مقاومت کودک به هنگام جدا شدن از والدين، 90 درصد کودکان گروه ميدازولام بدون مقاومت و يا مقاومت خفيف داشتند، در صورتي که 6/76 درصد کودکان گروه شاهد مقاومت متوسط يا شديد داشتند. 4/73 درصد کودکان گروه ميدازولام در شروع القا بيهوشي خواب بوده و با تحريک بيدار شدند در صورتي که 3/93 درصد کودکان گروه شاهد بي قرار بودند. درخصوص عکس العمل به وارد کردن سوزن به داخل وريد، 90 درصد از کودکان گروه ميدازولام بدون عکس العمل بودند و يا عکس العمل خفيف داشتند، در حالي که 3/83 درصد کودکان گروه شاهد کشيدن دستها و حرکات شديد بدن داشتند. 100 درصد کودکان گروه ميدازولام هنگام ماسک گذاري همکاري و يا امتناع خفيف داشتند در صورتي که 6/76 درصد کودکان گروه شاهد امتناع متوسط و يا شديد داشتند .
نتيجه نهايي: با توجه به معني دار بودن کليه نتايج بدست آمده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد (0.05
P<) ، استفاده از ميدازولام با دوز kg/mg 0.2 از طريق بيني جهت آمادگي کودکان قبل از القا بيهوشي پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی