برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس خود ناتوان سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خود ناتوان سازي به عنوان راهبردي تعريف مي شود که فرد براي توجيه شکست احتمالي خود با دست کاري، موقعيت عذري ايجاد مي کند. پژوهش ها نشان داده اند اين رفتار در موقعيت هايي که براي فرد مهم است، مانعي براي موفقيت مي شود. ويژگي هاي روان سنجي مقياس خود ناتوان سازي تاکنون در ايران مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس مذکور بود.مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع توصيفي (همبستگي) بود که در يک نمونه 650 نفري از دانشجويان کارشناسي دانشگاه که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند، اجرا گرديد. ابزار پژوهش، نسخه اصلي مقياس خود ناتوان سازي 25) ماده اي) و سياهه عزت نفس روزنبرگ بود. داده هاي جمع آوري شده با روش هاي تحليل عاملي اکتشافي، آلفاي کرونباخ و ضريب همبستگي پيرسن مورد بررسي قرار گرفت.يافته ها: تحليل عاملي اکتشافي داده ها نشان داد که 23 ماده از مقياس بر روي سه عامل "خلق منفي"، "تلاش"، و "عذرتراشي" بار مي شوند. بر اساس نظريه، جمع نمره خلق منفي با نمره معکوس تلاش نشان دهنده خود ناتوان سازي رفتاري و جمع نمره خلق منفي با عذرتراشي نشان دهنده خود ناتوان سازي ادعايي است. آلفاي کرونباخ عوامل از 0.6 تا 0.72 و براي کل مقياس 0.77 مي باشد. ضريب پايايي 0.84 است که نشان دهنده پايايي مقياس خود ناتوان سازي است. همچنين ضريب همبستگي نمره خود ناتوان سازي با نمره عزت نفس -0.54 مي باشد که نشان دهنده روايي توافقي مقياس مذکور است.نتيجه گيري: مقياس فارسي 23 ماده اي خود ناتوان سازي، اعتبار و روايي مناسبي دارد و براي سنجش خود ناتوان سازي معتبر است. پيشنهاد مي شود ويژگي هاي روان سنجي مقياس مذکور در نمونه هاي غير دانشجويي نيز بررسي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، م.، و خداپناهی، م.، و دهقانی، م. (1388). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ناتوان سازی. تحقیقات علوم رفتاری, 7(2 (پی در پی 14)), 97-106. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108594Vancouver : کپی

حیدری محمود، خداپناهی محمدکریم، دهقانی محسن. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ناتوان سازی. تحقیقات علوم رفتاری. 1388 [cited 2021December06];7(2 (پی در پی 14)):97-106. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108594IEEE : کپی

حیدری، م.، خداپناهی، م.، دهقانی، م.، 1388. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ناتوان سازی. تحقیقات علوم رفتاری, [online] 7(2 (پی در پی 14)), pp.97-106. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108594. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی