برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط زخم سوراخ شده پپتيك با مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: زخم پپتيك، يك ضايعه مخاطي معده يا دوازدهه است كه به دو شكل اصلي زخم معده و زخم دوازدهه تظاهر مي كند. سوراخ شدن زخم پپتيك شيوعي معادل 10-5 درصد دارد و اولين تظاهر زخم دوازدهه در 2 درصد بيماران مي باشد. علت بيشتر موارد سوراخ شدن زخم پپتيك ناشناخته است. تنها عامل خطر اثبات شده، مصرف داروهاي اولسروژن است. با در نظر گرفتن عوارض و ميزان مرگ و مير ناشي از سوراخ شدن زخم پپتيك، هدف مطالعه مورد - شاهدي حاضر، بررسي ارتباط ميان زخم سوراخ شده با مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر مي باشد تا در صورت كشف ارتباط، انگيزه بيشتري براي پيشگيري از مصرف اين مواد ايجاد شود.
روش كار: اين تحقيق مطالعه مورد - شاهدي است. حجم نمونه، به تعداد 390 نفر 129) نفر مورد و 261 نفر شاهد) محاسبه گرديد. افراد گروه مورد شامل تمامي بيماران مبتلا به زخم سوراخ شده پپتيك مي باشند كه در فاصله سالهاي 1377-1370 در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بستري و جراحي شده بودند. در جمع آوري اطلاعات جنس، سن، تاهل، محل تولد و محل سكونت، شغل، سابقه قبلي زخم پپتيك، مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر در نظر گرفته شدند. هماهنگ كردن گروههاي مورد و شاهد بر اساس سن و به روش Frequency matching انجام شده و سپس داده ها به كمك نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد و با تستهاي square- chi و شاخص Mantel hanzel odd s ratio با ضريب اطمينان 95 درصد به جامعه تعميم يافت.
نتايج: افراد مبتلا به زخم پپتيك سوراخ شده بيشتر ساكن مركز ايران بودند و شغل آزاد درميان آنها بيشتر ديده مي شد. سابقه ابتلا به زخم پپتيك در گروه مورد به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (00001/0 (P=وضعيت تاهل در در گروه مورد و شاهد اختـلاف معني داري نداشت. بيـن مصرف سيگار و زخم پپتيك سوراخ شده ارتباط معني داري يافت گرديد(odd’s ratio= 2.4, P=0.00009)  بيـن مصرف الكل و زخم پپتيك سوراخ شده ارتباط معني داري مشاهده شد (odd’s ratio=3.12, P=0.00009).
بحث: در مقايسه اثر سيگار، الكل و مواد مخدر بر زخم پپتيك سوراخ شده، سيگار كمترين اثر را داشته و مواد مخدر بيشترين ارتباط را با زخم پپتيك سوراخ شده داشته اند كه علل گوناگوني از جمله كاهش احساس درد در مبتلايان و در نتيجه عدم تشخيص و درمان به موقع سوراخ شدن يا اسپاسم اسفنگتر اودي و افزايش تحريك زخم پپتيك را مي توان مطرح كرد. با توجه به ارتباط قوي ميان مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر با زخم پپتيك سوراخ شده و عوارض، مرگ و مير و هزينه درماني زياد، اهميت پيشگيري از مصرف اين مواد در جامعه بيشتر مشخص مي شود و پيشنهاد مي گردد جهت بررسي مكانيسم اثر سيگار، الكل و مواد مخدر بر سوراخ شدن زخم پپتيك، مطالعات تجربي بر روي مدل هاي حيواني صورت بگيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 748
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی