برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره هيدروالکلي کلپوره بر پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيکي موش هاي صحرايي هپاتوکسيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: از زمان هاي گذشته استفاده از گياهان دارويي براي درمان بيماري ها مورد توجه مي باشد و پژوهش هاي بسياري اهميت گياهان مختلف را در پيشگيري و درمان بيماري ها نشان داده است. کلپوره گياهي از تيره نعنا است که تقريبا به مدت 2000 سال به عنوان گياه دارويي در بسياري از مناطق جهان از جمله ايران استفاده مي شود. با توجه به مطالعه هاي ضد و نقيضي که در مورد تاثيرهاي کلپوره بر قندخون ، ليپيدهاي خون و کبد وجود دارد، هدف از اين مطالعه بررسي اثرات عصاره هيدروالکلي کلپوره بر پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيکي موش هاي صحرايي هپاتوکسيک بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام گرفت، از 32 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن 300 ـ250 گرم استفاده شد. اين حيوانات به طور تصادفي به چهار گروه هشت تايي تقسيم بندي شدند؛ گروه هاي 1 ،2 و 3 به ترتيب روغن زيتون، محلول تتراکلريد کربن (1 ميلي ليتر در کيلوگرم وزن) و عصاره هيدروالکلي کلپوره را دريافت کردند. گروه چهارم (درمان) عصاره هيدروالکلي کلپوره و تتراکلريد کربن را دريافت نمودند. پس از پايان 8 روز از موش ها خون گيري به عمل آمد و پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژي اندازه گيري شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در گروه دريافت کننده عصاره کلپوره ميانگين غلظت گلوکز، کلسترول و تري گليسريد به طور معني داري نسبت به ساير گروه ها افزايش يافت(به ترتيب
P<0.01 و P<0.0001 استفاده هم زمان عصاره گياهي و تتراکلريد کربن موجب افزايش معني دار غلظت آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز نسبت به ساير گروه ها شده است (p<0.0001) ميانگين تعداد گلبول هاي سفيد و پلاکت ها در گروه هاي دريافت کننده تتراکلريدکربن، عصاره و درمان نسبت به گروه شاهد افزايش معني داري يافت (به ترتيب p=0.0001 و p=0.009).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که مصرف عصاره کلپوره باعث آسيب شديد کبدي نمي شود، ولي به علت افزايش گلوکز، تري گليسريد و کلسترول خون لازم است مصرف آن با احتياط صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

میرزایی، ع.، و جابری هفشجانی، ه. (1389). تاثیر عصاره هیدروالکلی کلپوره بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی موش های صحرایی هپاتوکسیک. ارمغان دانش, 15(1 (پی در پی 57)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108456Vancouver : کپی

میرزایی علی، جابری هفشجانی هاجر. تاثیر عصاره هیدروالکلی کلپوره بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی موش های صحرایی هپاتوکسیک. ارمغان دانش. 1389 [cited 2021April20];15(1 (پی در پی 57)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108456IEEE : کپی

میرزایی، ع.، جابری هفشجانی، ه.، 1389. تاثیر عصاره هیدروالکلی کلپوره بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی موش های صحرایی هپاتوکسیک. ارمغان دانش, [online] 15(1 (پی در پی 57)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108456. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی