نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نتايج آزمونهاي انعقادي نمونه هاي خون به دست آمده از كاتترهاي وريدهاي محيطي هپارين لاك و سالين لاك شده و مقايسه آن با روش نمونه گيري مستقيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* آمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استفاده از يك روش نمونه گيري براي دستيابي به نتيجه صحيح، از اهـداف همه كاركنان درماني مي باشد. بدين جهت براي جلوگـيري از نمونه گيري هاي مكرر وريدي در بيماران دريافت كننده هپارين كه نياز به كنترل روتين PT و PTT دارند، دو روش نمونه گيري از كاتترهايي كه بطريق هپارين يا سالين شستشو مي شوند با هم مقايسه شده اند.مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، 60 بيمار به دو گروه تقسيم شده و كاتتر وريدي يك گروه 30 تايي با سالين هپارينه و كاتتر گروه ديگر با نرمال سالين تحت شستشو قرار گرفت. از هر بيمار دو نمونه خون، يكي از وريد با سوزن و ديگري از كاتتر پس از آسپيره كردن 2 ميلي ليتر از آن گرفته شد. تستPT  و PTT با دستگاه كواگولومتر انجام گرديد. اطلاعات حاصله با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد و جهت مقايسه روشها از آزمون t و paired t استفاده گرديد.يافته ها: بر اساس نتايج حاصله مقادير PT در دو روش سالين لاك و هپارين لاك با نمونه گيري مستقيم تفاوت معني دار آماري نداشته و مقادير  PTTحاصل از نمونه هپارين لاك با نمونه گيري مستقيم (p=0.000) و همچنين نتيجه PTT گرفته شده از هپارين لاك با سالين لاك تفاوت معني دار داشته است (p=0.006).نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده نمونه گيري از كاتتر وريدي سالين لاك، روش مناسب و قابل اعتمادي جهت انجام تستهاي انعقادي است ولي كاتترهاي هپارينه براي نمونه گيري جهت تست هاي انعقادي مناسب نيستند. لذا پيشنهاد مي شود كه با توجه به مزاياي نرمال سالين در مقابل هپارين، جهت شستشوي كاتترهاي محيطي، سالين به كار برده تا بتوان از آنها نمونه گيري براي تستهاي انعقادي انجام داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهشتی، ز.، و اشرف پور، م.، و حاجی احمدی، م. (1383). بررسی نتایج آزمونهای انعقادی نمونه های خون به دست آمده از کاتترهای وریدهای محیطی هپارین لاک و سالین لاک شده و مقایسه آن با روش نمونه گیری مستقیم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 6(4 (پی در پی 24)), 17-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10815Vancouver : کپی

بهشتی زهرا، اشرف پور منوچهر، حاجی احمدی محمود. بررسی نتایج آزمونهای انعقادی نمونه های خون به دست آمده از کاتترهای وریدهای محیطی هپارین لاک و سالین لاک شده و مقایسه آن با روش نمونه گیری مستقیم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1383 [cited 2022August16];6(4 (پی در پی 24)):17-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10815IEEE : کپی

بهشتی، ز.، اشرف پور، م.، حاجی احمدی، م.، 1383. بررسی نتایج آزمونهای انعقادی نمونه های خون به دست آمده از کاتترهای وریدهای محیطی هپارین لاک و سالین لاک شده و مقایسه آن با روش نمونه گیری مستقیم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 6(4 (پی در پی 24)), pp.17-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10815. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی