برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش حضوري و غيرحضوري بر مهارت هاي باليني پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: آموزش، متضمن آشنايي با وظايف حرفه اي است كه در عمل بايد به اجرا درآيد. بخش زيادي از يادگيري كاركنان دربرگيرنده كسب اطلاعات، مهارت ها و نظرات جديد در شغل مربوطه است. اين مطالعه با هدف مقايسه مهارت هاي باليني پرستاران، بعد از دو روش آموزش حضوري و غيرحضوري انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي نيمه تجربي، 60 پرستار از يكي از بيمارستان هاي شهر تهران در سال 1386 به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند. بعد از اجراي دو روش آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (لوح فشرده چندرسانه اي)، براي سنجش و مقايسه مهارت هاي باليني پرستاران از آزمون عيني ساختاردار باليني استفاده شد. پس از تهيه و اعتباريابي چك ليست هاي ارزشيابي، ايستگاه هاي آزمون عيني ساختاردار باليني طراحي و سپس مهارت هاي عملي دو گروه آموزشي مقايسه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري
SPSS 15، آمار توصيفي و آزمون T مستقل استفاده شد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين نمرات مهارت هاي باليني پرستاران در روش سخنراني و آموزش با لوح فشرده چندرسانه اي وجود نداشت
(P>0.05).
نتيجه گيري: دو روش سخنراني و آموزش با لوح فشرده چندرسانه اي در بهبود مهارت هاي عملي پرستاران تاثير يكسان دارند و آزمون عيني ساختاردار باليني روشي موثر در سنجش مهارت هاي عملي پرستاران است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبادی، ع.، و یوسفی گشتاسب، ش.، و خاقانی زاده، م.، و حسینی، س.، و رییسی فر، ا.، و معصومی، م.، و محمودزاده، ف.، و ملاهادی، م. (1389). مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران. مجله طب نظامی, 12(2 (مسلسل 44)), 71-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108140Vancouver : کپی

عبادی عباس، یوسفی گشتاسب شهلا، خاقانی زاده مرتضی، حسینی سیدمحمدجواد، رییسی فر افسانه، معصومی معصومه، محمودزاده فاطمه، ملاهادی محسن. مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران. مجله طب نظامی. 1389 [cited 2021November27];12(2 (مسلسل 44)):71-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108140IEEE : کپی

عبادی، ع.، یوسفی گشتاسب، ش.، خاقانی زاده، م.، حسینی، س.، رییسی فر، ا.، معصومی، م.، محمودزاده، ف.، ملاهادی، م.، 1389. مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران. مجله طب نظامی, [online] 12(2 (مسلسل 44)), pp.71-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108140. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی