برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير جنس و چاقي روي اندازه لوردوز كمر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه آناتومی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: انحناهاي ستون مهره اي در جذب فشارهاي وارده به ستون مهره اي و همچنين در استحكام بخشيدن به آن نقش اساسي دارند، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين جنس و چاقي با اندازه لوردوز سگمنتال و كامل كمر انجام شده است.مواد و روشها: اين مطالعه بر روي 100 نفر داوطلب (54 نفر مرد و 46 نفر زن) بدون كمر درد با سن بين 70-20 سال انجام شده است. از ناحيه كمري ستون مهره اي هر يك از داوطلبين بصورت نيمرخ و در حالت ايستاده X-ray تهيه گرديد و با استفاده از روش Cobb لوردوز كامل و سگمنتال كمر از روي گرافي ها اندازه گيري شد. سن، جنس، وزن و قد كليه شركت كنندگان ثبت گرديد و همچنين شاخص B.M.I براي هر يك از آنها محاسبه گرديد. سپس اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون آماري t-test تجزيه و تحليل و p<0.05 معني دار تلقي شد.يافته‏ها: ميانگين لوردوز كامل كمر در زنان 57° و در مردان 52.5° بود و لوردوز سگمنتال كمر زنان در مقابل مردان به ترتيب عبارت بودند از 5° :L1-L2 در مقابل 4° ، 9° :L2-L3 در مقابل 8°، 10.5° :L3-L4 در مقابل 9°، 15° :L4-L5 در مقابل13°  و 19.5° :L5-S1 در مقابل 22°. ميانگين لوردوز كامل كمر و لوردوز سگمنتال L1-L2 و L2-L3 در زناني كه اضافه وزن داشتند به طور معني داري بيشتر از زناني كه وزن نرمال داشتند، بود (p<0.05).نتيجه‏گيري: لوردوز كامل كمر و لوردوز سگمنتال L3-L4 در زنان به طور معني داري بيشتر از مردان است. اضافه وزن در زنان بر ميزان لوردوز كامل و لوردوز سگمنتال L1-L2 و L2-L3 اثر گذار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمالی، ن.، و حاجی احمدی، م.، و کشانی، م.، و محبوبی، ا. (1383). تاثیر جنس و چاقی روی اندازه لوردوز کمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 6(3 (پی در پی 23)), 37-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10803Vancouver : کپی

کمالی نعمت اله، حاجی احمدی محمود، کشانی مرتضی، محبوبی اشرف. تاثیر جنس و چاقی روی اندازه لوردوز کمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1383 [cited 2021December06];6(3 (پی در پی 23)):37-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10803IEEE : کپی

کمالی، ن.، حاجی احمدی، م.، کشانی، م.، محبوبی، ا.، 1383. تاثیر جنس و چاقی روی اندازه لوردوز کمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 6(3 (پی در پی 23)), pp.37-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10803. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی