برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه سويه هاي سودومونا آئروژينوزا جدا شده از عفونتهاي بيمارستاني با مقاومت چندگانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مصرف بي رويه و نامناسب آنتي بيوتيك از عوامل احتمالي تاثيرگذار بر انتقال مقاومت آنتي بيوتيكي مي باشد. از آنجایي كه سودومونايي آئروژينوزا از جدي ترين باكتريهاي بيماري زا در محيط هاي بيمارستاني و مقاوم به آنتي بيوتيك مي باشد كه در درمان مشكل ايجاد مي كند. اين مطالعه به منظور تعيين مقاومت هاي چندگانه سودوموناس به آنتي بيوتيك ها، آرستات و فلزات انجام شده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه، 23 سويه از سودوموناس آئروژينوزا از نمونه هاي كلينيكي جداسازي شد. جهت بررسي مقاومت اين باكتريها نسبت به آنتي بيوتيك هاي گروه پني سيلين از روش كربي - بائر استفاده شد. ميزان حداقل غلظت بازدارنده (M.I.C) و حداقل غلظت كشنده (M.B.C) آنتي بيوتيك ها و فلزات سنگين (كادميوم، جيوه) و آرسنات به ترتيب به روش هاي سري رقت لوله اي، آگار و رشد در پليت آگاردار انجام شد.
يافته‏ها: در اين مطالعه بيشترين و كمترين مقدار MIC به دست آمده در سودومونا آئروژينوزا براي فلزات به ترتيب كادميوم (0.6 و 4.9 ميكروگرم در ميلي ليتر)، جيوه (0.12> و 4 ميكروگرم در ميلي ليتر) و آرسنات 8×102) و 256×102 ميكروگرم در ميلي ليتر) بودند. از 23 سويه 84% به آنتي بيوتيك كاربني سيلين، 63% پيپراسيلين و 100% به آرسنيك و كادميوم مقاوم بودند. همچنين 82.6% سويه ها نسبت به جيوه مقاوم بودند.
نتيجه‏گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه سويه هاي سودومونا آئروژينوزا داراي مقاومت چندگانه به آرستات، فلزات و آنتي بيوتيك هاي كارپني سيلين و پيپراسيلين مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی