برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 115 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تغيير پذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از تحقيق، تعيين تاثير تغييرپذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان است. به اين منظور از آزمون تعديل يافته دقت پرتاب از بالاي شانه خلجي و شفيع زاده (1383) استفاده شد. نمونه منتخب شامل 48 کودک دختر راست دست (16 کودک در هر گروه 4-5-6 ساله) و روش نمونه گيري به صورت داوطلبانه بود. کودکان در هر گروه سني بر اساس نمره هاي پيش آزمون به گروه تمرين ثابت و متغير تقسيم شدند. گروه تمرين ثابت تنها با هدف 60×60 سانتيمتر تمرين کرد، در حالي که گروه تمرين متغير با هدف هاي 90×90، 60×60 و 30×30 سانتيمتر به تمرين پرداخت. دوره اکتساب در 3 روز و هر روز شامل 4 دسته کوشش و هر دسته کوشش شامل 6 پرتاب با دست برتر بود. آزمون يادداري 24 ساعت پس از پايان دوره اکتساب اجرا شد. آزمون انتقال با تغيير در اندازه هدف پس از آزمون يادداري و آزمون انتقال تاخيري يک هفته بعد اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از تحليل واريانس عاملي مرکب و آزمون تعقيبي توکي استفاده شد. در آزمون يادداري تفاوت معني داري بين گروه تمرين ثابت و متغير مشاهده نشد (P>0.05). در آزمون هاي انتقال عملکرد، گروه تمرين متغير بهتر از گروه تمرين ثابت بود (P>0.05). اثر اصلي سن در تمام مراحل تحقيق معني دار بود و 6 ساله ها بهتر از 4 و 5 ساله ها بودند (P<0.05) اما بين 4 و 5 ساله ها اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05). سن آزمودني ها بر عملکرد دقت پرتاب از بالاي شانه تاثير داشت و تغيير پذيري تمرين موجب بهبود عملکرد دقت پرتاب از بالاي شانه کودکان دختر 4، 5 و 6 ساله در آزمون انتقال شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی