برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه دوم 1388 , دوره  23 , شماره  2 ; از صفحه 131 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذايي و سديم درخت بادام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

تحمل شوري يکي از مهم ترين عوامل موثر بر توليد محصولات کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک مي باشد. تحمل شوري در درختان ميوه را مي توان از طريق استفاده از پايه هاي متحمل، افزايش داد. بدين منظور و جهت ارزيابي اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذايي بادام (Prunus dulcis Miller.) رقم فراگنس، آزمايشي با سه سطح کلريد سديم (0، 50، 100 ميلي مولار) و دو پايه (جي اف -677، تواونو) بصورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در محيط بدون خاک و تحت شرايط کنترل شده به اجرا درآمد. نتايج نشان داد که شوري اثرات کاهشي معني داري بر خصوصيات رويشي، فيزيولوژيکي و غلظت عناصر غذايي بادام داشت. هر چند شدت اين اثرات بر حسب نوع پايه متفاوت بود. در پايه جي اف -677، وزن تر و خشک برگ و ريشه، تعداد برگ و شاخص کلروفيل تا سطح شوري50 ميلي مولار در مقايسه با شاهد، افزايش و سپس کاهش يافت در حاليکه در پايه تواونو تا سطح 100 ميلي مولار خصوصيات مذکور کاهش يافت. شدت فتوسنتز، سطح برگ و نسبت پتاسيم به سديم برگ با افزايش شوري در هر دو پايه کاهش يافت، ولي ميزان کاهش در پايه جي اف -677 در مقايسه با تواونو کمتر بود. علاوه بر اين، شوري محتواي رطوبت نسبي و سطح ويژه برگ را در هر دو پايه کاهش داد. با افزايش سطوح کلريد سديم، غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم برگ در هر دو پايه کاهش و غلظت سديم برگ افزايش يافت. نتايج حاصل حاکي از آن است که پايه جي اف -677 از طريق مکانيسم تدافعي ايجاد محدوديت در جذب و يا انتقال سديم به قسمت هاي هوايي و نيز حفظ سطح مناسبي از پتاسيم، تحمل بالاتري نسبت به نمک در مقايسه با تواونو داشته و تحت شرايط شوري مي توان از آن به عنوان يک پايه متحمل به نمک براي ارقام مختلف بادام استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اورعی، م.، و طباطبایی، س.، و فلاحی، ا.، و ایمانی، ع. (1388). اثرات تنش شوری و پایه بر رشد, شدت فتوسنتز, غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), 23(2), 131-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107646Vancouver : کپی

اورعی مهدی، طباطبایی سیدجلال، فلاحی اسماعیل، ایمانی علی. اثرات تنش شوری و پایه بر رشد, شدت فتوسنتز, غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 1388 [cited 2021November29];23(2):131-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107646IEEE : کپی

اورعی، م.، طباطبایی، س.، فلاحی، ا.، ایمانی، ع.، 1388. اثرات تنش شوری و پایه بر رشد, شدت فتوسنتز, غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 23(2), pp.131-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107646. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی