نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر محلول پاشي برخي از عناصر غذايي بر خصوصيات کمي، کيفي و سال آوري درختان پسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
پسته محصول استراتژيک در صادرات ايران به کشورهاي ديگر بوده به منظور ارتقا خواص کمي و کيفي اين محصول آزمايشي در سال هاي 1383 و 1384 انجام گرديد. تاثير محلول پاشي تيمارهاي تغذيه اي به منظور رفع محدوديت هاي موجود در جذب عناصر غذايي از طريق خاک و برطرف نمودن مشکل تناوب باردهي در درختان پسته رقم اوحدي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بررسي گرديد. در اين آزمايش تيمار هاي شاهد (آب)، NPK، آهن، کلسيم، منيزيم، منگنز، روي، مس و تيمار کل (شامل کليه عناصر بالا) در سه مرحله: پانزده روز بعد از تمام گل، زمان پرشدن مغز و يک ماه قبل از برداشت اعمال گرديد. درصد خنداني و مغزداري ميوه، شاخص عملکرد بر سطح مقطع شاخه، رشد رويشي، ميزان کلروفيل برگ و عناصر موجود در برگ ها بررسي شد. درصد خنداني در تيمارها تفاوت معني داري را نشان داد بطوريکه بيشترين درصد خنداني در تيمار کلسيم و کمترين آن در شاهد مشاهده شد. از نظر درصد پوکي و ميزان کلروفيل برگ بين تيمارها تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. ميزان عملکرد به ازاي واحد سطح مقطع شاخه در دو سال 83 و 84 با هم تفاوت معني داري داشت، بطوريکه در سال 83 بيشترين و کمترين ميزان عملکرد به ترتيب در تيمار NPK و تيمار کل مشاهده شد. در سال 84 نيز بيشترين و کمترين ميزان عملکرد به ترتيب در تيمار مس و تيمار کل ديده شد. رشد رويشي در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري داشت، بيشترين ميزان رشد رويشي در تيمار مس و کمترين آن در تيمار کل ديده شد. درصد جذب عناصر توسط برگ در هر تيمار با شاهد و کل سنجيده شد. ميزان ازت، فسفر و پتاسيم برگ در تيمارهاي NPK و تيمار کل تفاوت معني داري با شاهد داشت، بطوريکه ميزان اين عناصر در تيمار NPK و کل بيشتر از شاهد بود. ميزان منگنز برگ نيز در تيمار کل و تيمار منگنز يطور معني داري بيشتر از تيمار شاهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داوری نژاد، غ.، و عزیزی، م.، و آخرتی، م. (1388). اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی, کیفی و سال آوری درختان پسته. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), 23(2), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107627Vancouver : کپی

داوری نژاد غلامحسین، عزیزی مجید، آخرتی مریم. اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی, کیفی و سال آوری درختان پسته. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 1388 [cited 2022May26];23(2):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107627IEEE : کپی

داوری نژاد، غ.، عزیزی، م.، آخرتی، م.، 1388. اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی, کیفی و سال آوری درختان پسته. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 23(2), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107627. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 570 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی