برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست چيني در بريج هاي چيني- فلز داراي اتصال لحيم و بدون لحيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: در طول چند دهه اخير، لحيم کاري کاربردهاي متفاوتي در دندان پزشکي و به خصوص در پروتزهاي دنداني پيدا کرده است. اثر لحيم کاري در اتصال بين چيني و فلز تا کنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي استحکام اتصال بين چيني و فلز در نواحي لحيم شده و لحيم نشده در بريج هاي دنداني بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش تجربي آزمايشگاهي،220 فريم بريج چيني- فلز با شرايط يکسان ساخته شد و به دو گروه مساوي تقسيم گرديد (11 عدد). نمونه هاي گروه اول پس از جدا شدن از وسط پونتيک، لحيم کاري شدند. در تمام نمونه ها چيني گذاري انجام شد. استحکام اتصال در نمونه ها در ناحيه وسط پونتيک با استفاده از دستگاه تست يونيورسال با سرعت 1 ميلي متر در دقيقه مورد آزمايش قرار گرفت تا شکست اتصال چيني به فلز ايجاد شود. ميانگين نيروي لازم براي شکستن اتصال در هر نمونه اندازه گيري شد و نتايج با استفاده از نرم افزار) SPSSويرايش 11.5) و آزمون t زوج در سطح معني داري  α=0.5مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نيروي لازم براي شکستن اتصال چيني در اتصالات لحيم شده برابر

 3/62 ± 87/687 نيوتن و در اتصالات لحيم نشده برابر 80.8 ± 621.14 نيوتن به دست آمد و اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار بود (p value=0.042).
نتيجه گيري: با در نظر گرفتن محدوديت هاي اين مطالعه، لحيم کاري باعث افزايش استحکام اتصال بين چيني و فلز در بريج هاي چيني- فلز شد. با توجه به محدوديت مطالعات انجام شده در اين زمينه، نياز به تحقيقات بيشتر، به ويژه در مورد تاثير نوع آلياژ، روش هاي لحيم کاري و مکانيسم هاي اعمال نيرو در استحکام اتصال بين چيني و فلز وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باجغلی، ف.، و مهابادی، م.، و کشاورز، م. (1389). بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست چینی در بریج های چینی- فلز دارای اتصال لحیم و بدون لحیم. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 6(1), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107445Vancouver : کپی

باجغلی فرشاد، مهابادی میثم، کشاورز مسعود. بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست چینی در بریج های چینی- فلز دارای اتصال لحیم و بدون لحیم. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1389 [cited 2021October25];6(1):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107445IEEE : کپی

باجغلی، ف.، مهابادی، م.، کشاورز، م.، 1389. بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست چینی در بریج های چینی- فلز دارای اتصال لحیم و بدون لحیم. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 6(1), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107445. 

 
بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی