برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 51 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر بر بقاي بيماران مبتلا به سرطان هاي کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقيقات گوارش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي: تحليل بقاي پارامتري بر اساس الگوي زمان شکست شتابنده با تصحيح شکنندگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه آمار زیستی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عوامل تشخيصي سرطان کولورکتال بر بقاي بيماران و تجويز درمان مناسب موثر است. با توجه به افزايش نرخ اين سرطان در ايران مخصوصا در سنين جواني و اينکه عوامل تشخيصي سرطان کولورکتال به عنوان يک سرطان واحد درک دقيقي از دو سرطان کولون و رکتوم و عوامل موثر بر آن فراهم نمي کند، بنابراين مطالعه حاضر به منظور تعيين عوامل خطر اختصاصي سرطان هاي کولون و رکتوم انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي تعداد 1219 بيمار مبتلا به سرطان هاي کولون و رکتوم طي دي ماه 1383 تا مهرماه 1387 مورد بررسي قرار گرفتند. متغير هاي دموگرافيک و باليني در قالب تحليل هاي يک متغيره و چندمتغيره با رويکرد الگوي زمان شکست شتابنده تحليل بقا و با انجام تصحيح توسط پارامتر شکنندگي توسط نرم افزار
STATA 10 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه براي سرطان کولون در زنان، بيماران بدون سابقه بيماري التهاب روده، بيماران با درجه تومور ضعيف متمايز شده و بيماران با مرحله پاتولوژيک
I تومور احتمال بقاي بالاتري به دست آمد و براي دو عامل سابقه مصرف الکل و اندازه تومور رابطه آماري معني داري مشاهده نشد. همچنين براي سرطان رکتوم، بيماران با نوع اولين درمان عمل جراحي احتمال بقاي بالاتري داشتند و براي دو عامل سابقه شخصي ابتلا به سرطان و مرحله پاتولوژيک تومور رابطه آماري معني داري مشاهده نشد. همچنين براي هر دو نوع سرطان، رده هاي با شاخص توده بدني 25-29.9 و بيشتر از 30 شاخص توده بدني به ترتيب احتمال بقاي بالاتر و رده کمتر از 5/18 احتمال بقاي پايين تري را نشان دادند. در مجموع احتمال بقاي بيماران مبتلا به سرطان رکتوم در مقايسه با بيماران مبتلا به سرطان کولون بالاتر بود.
نتيجه گيري: ارزيابي جداگانه کولون و رکتوم، به درک بيشتري از عوامل موثر بر اين سرطان ها مي انجامد و مي تواند در طراحي کارآزمايي هاي باليني، تشخيص بهتر بيماري و يا تجويز درمان بهينه و اختصاصي کمک نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اصغری جعفرآبادی، م.، و حاجی زاده، ا.، و کاظم نژاد، ا.، و فاطمی، س. (1389). شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان های کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحلیل بقای پارامتری بر اساس الگوی زمان شکست شتابنده با تصحیح شکنندگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 12(2), 51-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107352Vancouver : کپی

اصغری جعفرآبادی محمد، حاجی زاده ابراهیم، کاظم نژاد انوشیروان، فاطمی سیدرضا. شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان های کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحلیل بقای پارامتری بر اساس الگوی زمان شکست شتابنده با تصحیح شکنندگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1389 [cited 2021April22];12(2):51-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107352IEEE : کپی

اصغری جعفرآبادی، م.، حاجی زاده، ا.، کاظم نژاد، ا.، فاطمی، س.، 1389. شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان های کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحلیل بقای پارامتری بر اساس الگوی زمان شکست شتابنده با تصحیح شکنندگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 12(2), pp.51-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107352. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی