برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تفاوت انعکاس طيفي برگ مهمترين گونه هاي درختي جنگلهاي خزري با استفاده از طيف سنجي زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

پايه و اساس سنجش از دور به ويژه سنجش از دور ابر طيفي براي تشخيص گونه ها و تهيه نقشه تيپ جنگل، آگاهي از چگونگي انعکاس طيفي گونه هاي موردنظر مي باشد. بخشي از سنجش از دور به نام طيف سنجي زميني به تعيين اين مشخصه هاي طيفي مي پردازد و سعي در ايجاد کتابخانه هاي طيفي (Spectral library) پديده  ها دارد. در اين راستا و با هدف تعيين مشخصه طيفي برگ مهمترين گونه هاي درختي جنگلهاي شمال ايران، براي اولين بار با همکاري دانشگاه واخنينگن هلند، يک دستگاه طيف سنج زميني پيشرفته در تابستان 1386 وارد ايران شد و مشخصه هاي طيفي برگ پنج گونه راش، ممرز، توسکاي ييلاقي، بلندمازو و انجيلي در جنگل آموزشي- پژوهشي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران مورد اندازه گيري قرار گرفت. در مجموع 321 نمونه مجموعه برگ از 107 درخت از گونه هاي يادشده، در دامنه ارتفاعي 250 تا 2200 متر از سطح دريا، در شرايط مناسب و نور طبيعي اندازه گيري شد. از هر نمونه مجموعه برگ به طور متوسط 100 اسکن انجام و ميانگين گيري شد. پس از بررسي هاي اوليه کيفيت داده ها و حذف داده هاي نويز، منحني انعکاس طيفي گونه هاي يادشده در طول موج 350 تا 2500 نانومتر تهيه شد. به منظور بررسي تفاوت هاي احتمالي بازتاب طيفي گونه ها، پنج شاخص گياهي مهم و حساس به غلظت کلروفيل محاسبه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. شاخص هاي Vogelmann و نسبت ساده، تفاوت معني داري (به احتمال 99%) را به ترتيب بين گونه ممرز با گونه هاي راش، بلندمازو و توسکاي ييلاقي و همچنين گونه انجيلي با گونه هاي بلندمازو و توسکاي ييلاقي نشان مي دهد. ديگر شاخص ها تفاوت معني داري را بين بازتاب طيفي برگ گونه ها نمايان نکردند. براي بررسي کامل تر تفاوت طيفي گونه ها، تعيين ميزان کلروفيل برگ، محاسبه شاخص هاي حساس به ديگر رنگدانه ها و رطوبت برگ توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی