نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 138 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل همبستگي بين وضعيت مرتع و ميزان مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري (مطالعه موردي مراتع بلده - استان مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
امروزه در بهره برداري و مديريت صحيح مراتع وضعيت و توان اکولوژيک مرتع مي تواند به عنوان يکي از مولفه هاي مهم و موثر در ايجاد انگيزه براي مشارکت بيشتر بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري مطرح باشد. هدف کلي اين تحقيق تحليل همبستگي بين وضعيت مرتع و ميزان مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري در سامان هاي عرفي مراتع ييلاقي بلده در استان مازندران است. ابزار تحقيق براي تعيين وضعيت مراتع روش چهار فاکتوري و براي تعيين ميزان مشارکت بهره برداران پرسش نامه بوده است. نمونه گيري با استفاده از روش تصادفي طبقه اي انجام شد. جامعه آماري اين تحقيق را 102 سامان عرفي تشکيل مي داد و نمونه هاي آماري، مجريان طرح هاي مرتع داري در 72 سامان عرفي با سه سال سابقه اجراي طرح بوده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد بين وضعيت مرتع هر سامان عرفي با ميزان مشارکت مجريان آن رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج تجزيه واريانس نشان داد، ميزان مشارکت مجريان در اجراي طرح هاي مرتع داري برحسب درجات وضعيت مرتع تفاوت معني دار دارد. مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد بيشترين ميزان مشارکت مجريان مربوط به سامان هايي است که مراتع در آنها داراي درجه وضعيت خوب و عالي بوده است. بعلاوه نتايج نشان داد بين تعداد دام مجاز پيش بيني شده در واحد سطح با وضعيت مرتع هر سامان عرفي رابطه معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، ق.، و عقیلی، س.، و بارانی، ح.، و قربانی پاشاکلایی، ج.، و محبوبی، م. (1389). تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی مراتع بلده - استان مازندران). مرتع, 4(1), 138-149. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107234Vancouver : کپی

حیدری قدرت اله، عقیلی سیدمحمود، بارانی حسین، قربانی پاشاکلایی جمشید، محبوبی محمدرضا. تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی مراتع بلده - استان مازندران). مرتع. 1389 [cited 2022May17];4(1):138-149. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107234IEEE : کپی

حیدری، ق.، عقیلی، س.، بارانی، ح.، قربانی پاشاکلایی، ج.، محبوبی، م.، 1389. تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی مراتع بلده - استان مازندران). مرتع, [online] 4(1), pp.138-149. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107234. 

 
بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی