برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره دانه گرده خرما بر غلظت سرمي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين در موش هاي صحرايي ماده بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 
چکیده: 

زمينه و هدف: گياهان دارويي در طول تاريخ پزشكي اهميت زيادي داشته اند كه يكي از اين گياهان، نخل خرما از گونه Phoenix Dactylifera و از تيره پالماسه است. دانه گرده خرما داراي 5 تركيب شيميايي مي باشد كه چهار تركيب آن فعاليت بيولوژيكي دارند. هدف از تحقيق حاضر، تعيين اثرات عصاره دانه گرده خرما بر غلظت سرمي هورمون هاي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين در موش هاي ماده بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 40 سر موش صحرايي ماده نژاد ويستار كه از محل خانه حيوانات دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون تهيه شده بودند، به 5 گروه 8 تايي تقسيم شدند. جهت هم سيكل سازي موش ها از هورمون هاي جنسي استفاده شد. عصاره دانه گرده خرما به صورت صفاقي به مدت 14 روز به گروه هاي تجربي در اندازه هاي 100 ، 200 و 400 ميلي گرم بر كيلوگرم تزريق شد. گروه كنترل هيچ عصاره اي دريافت نكرد و گروه حلال فقط حلال دارو دريافت نمود. نمونه هاي خوني در پايان روز 14 تهيه و غلظت هورمون هايLH ، FSH، استروژن و پروژسترون اندازه گيري شد. براي مقايسه ميانگين ها از آزمون آماري ANOVA و سپس آزمون توكي استفاده شد. p<0.05 اختلاف معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه غلظت سرمي هورمون هاي LH و FSH در گروه هاي تجربي دريافت كننده مقادير مختلف دارو نسبت به گروه كنترل اختلاف معني داري را نشان نمي دهد. تجويز عصاره با مقادير 200 و 400 ميلي گرم بر كيلوگرم، غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون را افزايش داد(p<0.05) .
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش، دانه گرده خرما غلظت استروژن و پروژسترون را به طور معني داري افزايش داده اما بر ميزان گنادوتروپين ها بي تاثير بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مشتاقی، ع.، و جوهری، ح.، و شریعتی، م.، و امیری، ج. (1389). تاثیر عصاره دانه گرده خرما بر غلظت سرمی استروژن, پروژسترون و گنادوتروپین در موش های صحرایی ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 9(2(پی در پی 35)), 117-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107164Vancouver : کپی

مشتاقی عبداله، جوهری حبیب اله، شریعتی مهرداد، امیری جمیله. تاثیر عصاره دانه گرده خرما بر غلظت سرمی استروژن, پروژسترون و گنادوتروپین در موش های صحرایی ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1389 [cited 2021April21];9(2(پی در پی 35)):117-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107164IEEE : کپی

مشتاقی، ع.، جوهری، ح.، شریعتی، م.، امیری، ج.، 1389. تاثیر عصاره دانه گرده خرما بر غلظت سرمی استروژن, پروژسترون و گنادوتروپین در موش های صحرایی ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 9(2(پی در پی 35)), pp.117-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107164. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 752 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی