برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  53 , شماره  2 ; از صفحه 90 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

اثر آستيگماتيسم تجربي ايجاد شده يکطرفه بر ديد عمق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان فلسطین، دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت
 
چکیده: 
مقدمه: تاري ديد ناشي از آستيگماتيسم و عيوب انکساري اسفريکال باعث کاهش ديد عمق و نيز آمبليوپي در کودکان مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نوع و ميزان آنايزومتروپي مايوپيک و هايپروپيک آستيگمات تجربي يکطرفه بر ديد عمق مي باشد.روش کار: اين مطالعه به روش توصيفي مداخله اي بر 60 فرد طبيعي در سال 1387 در گروه آموزشي بينايي سنجي دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. پس از معاينات اوليه و انجام ريفراکشن ميزان ديد عمق اوليه با استفاده از تست تيتموس وTNO  تعيين گرديد. سپس با استفاده از عدسيهاي سيلندريک مثبت و منفي با مقادير 1 تا 4 ديوپتر در سه محور مايل (45 درجه)، افقي (180 درجه) و عمودي (90 درجه)، آنايزومتروپي مايوپيک و هايپروپيک آستيگمات يکطرفه در سه محور فوق ايجاد شده و ميزان ديد عمق با دو تست تيتموس و TNO اندازه گيري شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. افرادي که داراي سابقه آمبليوپي، استرابيسم آشکار، مشکلات پاتولوژيک، هتروفورياي بيش از 4 پريزم ديوپتر و يا پاسخهاي فيوژني غيرطبيعي بودند از مطالعه حذف شدند. همچنين از آزمون هاي فريد من و ويلكاكسون هم استفاده شده است.نتايج: ميانگين ديد عمق در تمام افراد قبل از مداخله 78/2±83/40 ثانيه بر کمان با تست تيتموس و 59/6 ±50 /31 ثانيه بر کمان با تست TNO بود. ميزان ديد عمق با هر دو تست تيتموس و TNO به وسيله نوع و مقادير مختلف آنايزومتروپياي محوري به طور معني داري کاهش يافت (p<0.001). بيشترين ميزان کاهش ديد عمق مر بوط به آنايزومتروپياي مايوپيک و هايپروپبک آستيگمات با مقدار 4 ديوپتر در محور مايل بود که با تستTNO  به ترتيب برابر با 5/271 ±1930 و 6/518±1780 ثانيه بر کمان و با تست تيتموس برابر با 4/101±33/773 و 9/179 ±33/693 ثانيه بر کمان بود نتايج همچنين نشان داد در مقايسه بين ميانگين ديد عمق چه در نوع آنايزومتروپي ايجاد شده مايوپيک آستيگمات و چه در نوع هايپروپيک آستيگمات در سه محور مايل، موافق قاعده و مخالف قاعده اختلاف معني داري وجود دارد (p<0.000).نتيجه گيري: آنايزومتروپياي محوري اصلاح نشده علاوه بر کاهش ديد عمق و اثرات مخرب بر توسعه ديد دو چشمي مي تواند باعث آمبليوپي گردد. آنايزومتروپياي محوري موافق قاعده اثر مخرب كمتري را نسبت به نوع مايل و مخالف قاعده بر روي ديد عمق دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هرویان، ج.، و عظیمی، ع.، و محمدپور، م.، و استادی مقدم، ه.، و یکتا، ع.، و اسماعیلی، ح. (1389). اثر آستیگماتیسم تجربی ایجاد شده یکطرفه بر دید عمق. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 53(2), 90-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107126Vancouver : کپی

هرویان جواد، عظیمی عباس، محمدپور مجتبی، استادی مقدم هادی، یکتا عباسعلی، اسماعیلی حبیب اله. اثر آستیگماتیسم تجربی ایجاد شده یکطرفه بر دید عمق. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1389 [cited 2022January19];53(2):90-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107126IEEE : کپی

هرویان، ج.، عظیمی، ع.، محمدپور، م.، استادی مقدم، ه.، یکتا، ع.، اسماعیلی، ح.، 1389. اثر آستیگماتیسم تجربی ایجاد شده یکطرفه بر دید عمق. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 53(2), pp.90-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107126. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی