برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  10 , شماره  4 (مسلسل 29) ; از صفحه 360 تا صفحه 366 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه استريولوژيک بيضه قوچ نژاد عربي خوزستان طي فصول مختلف سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف تعيين مشخصات کمي ساختار ميکروسکوپي بيضه قوچ نژاد عربي، تحت سيستم پرورشي بسته در منطقه خوزستان، طي فصول مختلف سال انجام گرفت. در ابتداي مطالعه سي راس قوچ بالغ به طور تصادفي انتخاب شدند و وزن زنده و محيط اسكروتوم بيضه آن ها اندازه گيري شد. در ابتداي هر فصل از ميان قوچ هاي اخير، چهار راس قوچ به طور تصادفي انتخاب شده، و پس از ذبح بيضه هاي چپ برداشت، وزن آن ها اندازه گيري و در محلول پايدار كننده بوئن قرار داده شدند. حجم بيضه در فصول مختلف سال با استفاده از اصل کاواليه برآورد گرديد. جهت انجام مطالعات ميکروسکوپي، نمونه هاي بافتي از بيضه هر حيوان برداشت و پس از انجام مراحل آماده سازي، مقاطع پارافيني 5 ميكروني تهيه شده با روش هماتوکسيلين-ائوزين مورد رنگ آميزي قرار گرفتند. محيط اسكروتوم، وزن و حجم بيضه در سرتاسر سال به طور معني داري (P<0.05) تغيير يافت به طوريكه كمترين ميزان آن ها در اوايل فصل تابستان مشاهده گرديد. بيشترين قطر لوله هاي اسپرم ساز (15/12 ± 97/220) در اوايل فصل زمستان اندازه گيري شد. حجم نسبي و مطلق لوله هاي اسپرم ساز و اپي تليوم زايا طي فصول تابستان و پاييز به تدريج افزايش نشان داد، به طوريكه بيشترين مقادير آن ها در اوايل زمستان مشاهده گرديد. بيشترين حجم نسبي لومن لوله هاي اسپرم ساز (35/0 ± 15/12 درصد) در اوايل تابستان اندازه گيري شد (P<0.05). کمترين حجم نسبي بافت بينابيني بيضه (49/0 ± 70/15 درصد) در اوايل زمستان مشاهده گرديد (P<0.05). محيط اسكروتوم بيضه همبستگي معني داري با قطر و حجم کلي لوله هاي اسپرم ساز داشت. نتايج به دست آمده نشان داد كه تغييرات بسيار مشهودي در ساختار استريولوژيک بيضه قوچ نژاد عربي، تحت سيستم پرورشي بسته در منطقه خوزستان، طي فصول مختلف سال صورت مي گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درست قول، م.، و عرفانی مجد، ن.، و گورانی نژاد، س. (1388). مطالعه استریولوژیک بیضه قوچ نژاد عربی خوزستان طی فصول مختلف سال. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز), 10(4 (مسلسل 29)), 360-366. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106652Vancouver : کپی

درست قول مهران، عرفانی مجد نعیم، گورانی نژاد سعد. مطالعه استریولوژیک بیضه قوچ نژاد عربی خوزستان طی فصول مختلف سال. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز). 1388 [cited 2021October18];10(4 (مسلسل 29)):360-366. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106652IEEE : کپی

درست قول، م.، عرفانی مجد، ن.، گورانی نژاد، س.، 1388. مطالعه استریولوژیک بیضه قوچ نژاد عربی خوزستان طی فصول مختلف سال. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز), [online] 10(4 (مسلسل 29)), pp.360-366. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106652. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی