برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  25-2 , شماره  4 ; از صفحه 353 تا صفحه 371 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد دانه، محتوي پروتئين دانه و کارايي زراعي مصرف نيتروژن در ژنوتيپ هاي گندم در دو شرايط بهينه و تنش گرماي پس از گرده افشاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد دانه، درصد پروتئين دانه و کارايي زراعي مصرف نيتروژن ژنوتيپ هاي گندم در شرايط بهينه و تنش گرماي پس از گرده افشاني، اين پژوهش در دو سال زراعي 1386-1385 و 1387-1386 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز انجام شد. اين پژوهش در دو آزمايش مستقل، هر يک به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. آزمايش اول شامل کاشت ژنوتيپ ها در تاريخ کاشت توصيه شده يعني اول آذر ماه بود و به منظور برخورد مراحل فنولوژيکي رشد بعد از گرده افشاني با تنش گرماي آخر فصل، تاريخ کاشت ژنوتيپ ها در آزمايش ديگر در اوايل بهمن ماه انجام شد. در هر آزمايش، سه سطح کود نيتروژن 50، 100 و 150 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار به عنوان کرت اصلي و شش ژنوتيپ گندم (چمران، استار، ويري ناک، کرخه، D-83-8 و D-84-5) در کرت هاي فرعي بررسي شدند. نتايج نشان دادند که در هر دو شرايط بهينه و تنش گرماي انتهاي فصل، کاهش ميزان نيتروژن باعث کاهش معني دار عملکرد دانه شد. اثر اين تيمار بر وزن هزار دانه معني دار نبود. افزايش دما در مرحله پر شدن دانه، ميانگين عملکرد دانه و وزن هزار دانه ژنوتيپ هاي گندم را به ترتيب 24 و 31 درصد کاهش داد. کاهش مقدار نيتروژن باعث افزايش کارايي زراعي مصرف نيتروژن شد. کارايي زراعي مصرف نيتروژن در تنش گرماي پايان فصل نسبت به شرايط بهينه 8/47 درصد کاهش يافت. محدوده درصد پروتئين دانه ژنوتيپ هاي گندم مورد مطالعه در شرايط بهينه، 4/12-11 درصد و در شرايط تنش گرماي آخر فصل، 8/13-6/12 درصد بود. افزايش مقدار نيتروژن و تنش گرماي پايان فصل باعث افزايش درصد پروتئين دانه شد. عملکرد پروتئين دانه در واحد سطح در شرايط تنش گرماي پايان فصل نسبت به شرايط بهينه 9 درصد کاهش يافت. عملکرد پايين دانه در شرايط تنش گرماي پس از گرده افشاني با افزايش درصد پروتئين دانه و کاهش عملکرد پروتئين دانه در واحد سطح همراه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدحج، ع.، و نادری، ا.، و امام، ی.، و آینه بند، ا.، و نورمحمدی، ق. (1388). اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه, محتوی پروتئین دانه و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در ژنوتیپ های گندم در دو شرایط بهینه و تنش گرمای پس از گرده افشانی. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 25-2(4), 353-371. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106341Vancouver : کپی

مدحج عادل، نادری احمد، امام یحیی، آینه بند امیر، نورمحمدی قربان. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه, محتوی پروتئین دانه و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در ژنوتیپ های گندم در دو شرایط بهینه و تنش گرمای پس از گرده افشانی. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1388 [cited 2021November27];25-2(4):353-371. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106341IEEE : کپی

مدحج، ع.، نادری، ا.، امام، ی.، آینه بند، ا.، نورمحمدی، ق.، 1388. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه, محتوی پروتئین دانه و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در ژنوتیپ های گندم در دو شرایط بهینه و تنش گرمای پس از گرده افشانی. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 25-2(4), pp.353-371. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106341. 

 
بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی