برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 35 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بر رفتار تغذيه اي زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تغذيه مادر با موفقيت او در بارداري و زايمان و مراقبت از سلامت، رشد و پرورش جنين رابطه دارد. بنابراين آموزش جهت تنظيم يک برنامه غذايي متناسب در اين دوران ضروري مي باشد. يکي از وظايف مهم ماماها ارايه مراقبت و آموزش براي مادران باردار است. هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان تاثير آموزش تغذيه بر رفتار تغذيه اي زنان باردار است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه مداخله اي و نيمه تجربي است. 272 زن باردار شکم اول مراجعه کننده به 8 مرکز بهداشتي درماني شهر سمنان در سال 1387 به روش نمونه گيري طبقه اي - خوشه اي انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. براي گروه آزمون کلاس آموزش تغذيه دوران بارداري طي 2 جلسه 90 دقيقه اي و با فاصله يک هفته برگزار گرديد. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه در دو مرحله پس آزمون و پيش آزمون (به فاصله 6 هفته) انجام گرفت. جهت تجزيه و تحليل از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار
SPSS استفاده شد.
يافته ها: داده ها حاکي از يکسان بودن دو گروه از لحاظ سن، سن حاملگي، تحصيلات، تعداد حاملگي، شاخص توده بدني، مدت ازدواج، سن همسر، تحصيلات همسر و شغل همسر بود. نتايج نشان داد قبل از مداخله بين رفتار تغذيه اي در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معناداري وجود نداشته است
(p=0.395). اما پس از مداخله تفاوت معناداري بين رفتار تغذيه اي بين دو گروه مشاهده شد (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش مبين تاثير مثبت آموزش تغذيه بر رفتارهاي تغذيه اي دوران بارداري است. بنابراين توصيه مي شود ماماها مباحث تغذيه اي مادران باردار را در كلاس هاي آموزشي دوران بارداري به ترتيبي كه در اين تحقيق انجام شده است، به اجرا در آورند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 385
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی